Erbud
przejdź do serwisu www.erbud.pl

2014

30/12/2014 Raport bieżący nr 49/2014

Informacja o nabyciu akcji ERBUD S.A. (Emitent) zgodnie z par 2 ust. 5 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz. U. z dnia 23 listopada 2005 r.).

więcej >
29/12/2014 Raport bieżący nr 48/2014

Warunkowe zarejestrowanie akcji serii I w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

więcej >
29/12/2014 Raport bieżący nr 47/2014

Podpisanie znaczącej umowy finansowej – Umowa o linię gwarancji

więcej >
23/12/2014 Raport bieżący nr 46/2014

Podpisanie znaczącej Umowy finansowej – Umowa o linię gwarancyjną

więcej >
23/12/2014 Raport bieżący nr 45/2014

Sprzedaż akcji Erbud S.A. (Emitent) przez osobę mająca dostęp do informacji poufnej w 2014 –
przekroczenie wartości 5 tys. EUR

więcej >