Erbud
przejdź do serwisu www.erbud.pl

2015

30/12/2015 Raport bieżący nr 74/2015

Podpisanie Aneksu do znaczącej umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.

więcej >
22/12/2015 Raport bieżący nr 73/2015

Podpisanie znaczącej Umowy budowlanej o wartości 32 734 500,00 PLN na generalne wykonawstwo inwestycji zespołu mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dożynkowej we Wrocławiu.

więcej >
18/12/2015 Raport bieżący nr 72/2015

Zbycie znaczącego aktywa - ( udziałów) przez spółkę zależną od Erbud S.A. (Emitent).

więcej >
10/12/2015 Raport bieżący nr 70/2015

Zawarcie transakcji zabezpieczających typu Par Forward.

więcej >
10/12/2015 Raport bieżący nr 69/2015

Podpisanie znaczącej umowy o wartości 21.057.903,27 EUR zł na generalne wykonawstwo dla inwestycji "Nowa Formiernia" Centrum Biurowo – Konferencyjne w Łodzi.

więcej >