Erbud
przejdź do serwisu www.erbud.pl

2017

22/12/2017 Raport bieżący nr 64/2017 (godz. 14:11)

Podpisanie znaczącej umowy na budowę ETAPU II ,,ZAJEZDNIA POZNAŃ" (budynek nr 3) zespołu zabudowy mieszkalno-usługowo-handlowej z parkingiem podziemnym zlokalizowany w Poznaniu o wartości 39,5 mln zł.

więcej >
19/12/2017 Raport bieżący nr 63/2017 (godz. 22:18)

Zawarcie aneksów do umów o roboty budowlane w projekcie „Centrum Praskie Koneser” w Warszawie.   

więcej >
15/12/2017 Raport bieżący nr 62/2017 (godz. 11:35)

Ziszczenie się warunku wejścia w życie umowy na roboty budowlane – budowa Centrum Handlowo-Usługowego wraz z układem drogowym, parkingiem oraz towarzyszącą infrastrukturą, murami oporowymi, studnią wodomierzową, pompownią i zbiornikami przeciwpożarowymi, pylonem i totemem reklamowym w Gliwicach przy ul. Rybnickiej - PIERWSZA FAZA REALIZACJI / ETAP I - otrzymanie Polecenia Rozpoczęcia Robót.

więcej >
07/12/2017 Raport bieżący nr 61/2017 (godz. 16:10)

Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane o wartości 57,6 mln zł – Wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa Centrum Handlowo-Usługowego wraz z układem drogowym, parkingiem oraz towarzyszącą infrastrukturą, murami oporowymi, studnią wodomierzową, pompownią i zbiornikami przeciwpożarowymi, pylonem i totemem reklamowym w Gliwicach przy ul. Rybnickiej - PIERWSZA FAZA REALIZACJI / ETAP I

więcej >
04/12/2017 Raport bieżący nr 60/2017 (godz. 16:40)

Podpisanie Aneksu nr 1 do Umowy na roboty budowlane z dnia 22 czerwca 2016 roku podnoszącego wartość umowy do łącznej kwoty 37,8 mln zł.

więcej >
17/11/2017 Raport bieżący nr 59/2017 (godz. 17:58)

Podjęcie Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela serii C Spółki Erbud S.A.

więcej >
10/11/2017 Raport bieżący nr 58/2017 (godz. 16:27)

Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane – realizacja inwestycji deweloperską mieszkaniowej Promenady Wrocławskie etap VIII we Wrocławiu o łącznej wartości 44 mln zł.

więcej >