Erbud
przejdź do serwisu www.erbud.pl

Archiwum Kalendarium 2019

Zarząd Erbud S.A. niniejszym podaje do wiadomości daty publikacji raportów okresowych w 2019 roku.
 

Skonsolidowane raporty kwartalne za:
I kwartał 2019 r. 15-05-2019 r.
III kwartał 2019 r. 14-11-2019 r.

 

Jednostkowy i skonsolidowany raport śródroczny za:
I półrocze 2019 r. 05-09-2019 r.

 

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny:
Erbud S.A. 2018 r. 28-03-2019 r.