Archiwum aktualności

21/11/2018 Raport bieżący nr 77/2018 (godz. 15:51)

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – Rozpoczęcie negocjacji z Inwestorem dotyczących zawarcia aneksu do umowy o roboty budowlane. 

więcej >
21/11/2018 Raport bieżący nr 76/2018 (godz. 11:14)

Zawarcie umowy ramowej dotyczącej ustalenia warunków udzielania oraz realizacji zamówienia (wykonawczego) na wykonanie robót budowlanych o wartości 139,1 mln zł netto.  

więcej >
20/11/2018 Grupa ERBUD wybuduje hotel w Kolonii

GWI Bauunternehmung GmbH – spółka zależna od ERBUD S.A. – podpisała umowę na roboty stanu surowego hotelu Carre Belge w niemieckiej Kolonii. Wartość kontraktu to 5,5 mln euro, czyli ok. 24 mln zł netto.

więcej >
19/11/2018 Raport bieżący nr 75/2018 (godz. 17:14)

Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartości 23,6 mln zł netto ( 5,46 mln EUR) przez Spółkę zależną od Erbud S.A. (Emitent) - GWI GmbH.

więcej >
16/11/2018 Raport bieżący nr 74/2018 (godz. 12:06)

Podpisanie znaczącej Umowy warunkowej o roboty budowlane o wartości 28,5 mln zł - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową przy ul. Chmielewskiego 23 w Szczecinie – Etap I – na działkach nr ewid. 3/8, 3/10 obręb 1058 wraz z niezbędną do eksploatacji tego budynku infrastrukturą nadziemną i podziemną, zagospodarowaniem terenu oraz murami oporowymi w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji. 

więcej >