Archiwum aktualności

05/09/2019 Wzrost przychodów, EBIT i zysku netto Grupy ERBUD w I półroczu 2019 roku

W pierwszym półroczu 2019 roku Grupa ERBUD zanotowała 25,4 mln zł zysku EBIT oraz 16,1 mln zł zysku netto. Marża EBIT wyniosła 2,2%, a marża netto 1,4%. Przychody Grupy zwiększyły się o 25% rok do roku, do 1,2 mld zł. Na koniec czerwca ERBUD dysponował portfelem zamówień o wartości 2,2 mld zł.

więcej >
30/08/2019 Raport bieżący nr 47/2019 (godz. 14:28)

Sprzedaż inwestycji developerskiej: Dom spokojnej starości w Düren przez Pflegequartier Düren GmbH z siedziba w 40549 Düsseldorfie – podmiot zależny w 51% od GWI GmbH (spółki zależnej od ERBUD S.A.).

więcej >
14/08/2019 Raport bieżący nr 46/2019 (godz. 15:03)

Podpisanie kolejnych umów na budowę Elektrowni Fotowoltaicznych ze spółkami celowymi wchodzącymi w skład Grupy R.Power. 

więcej >
08/08/2019 Raport bieżący nr 45/2019 (godz. 16:47)

Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 22,98 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Lichnowy. 

więcej >
30/07/2019 ERBUD zbuduje kompleks hotelowy Lake Hill II w Sosnówce

ERBUD S.A. zawarł umowę w wysokości 26,4 mln zł na budowę inwestycji pod nazwą Lake Hill II w Sosnówce w Karkonoszach. 

więcej >