Archiwum aktualności

24/05/2019 Raport bieżący nr 35/2019 (godz. 16:38)

Wykaz akcjonariuszy Spółki, posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 maja 2019 roku, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym oraz w ogólnej liczbie głosów.

więcej >
24/05/2019 Raport bieżący nr 34/2019 (godz. 16:22)

Treści podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ERBUD S.A. w dniu 24 maja 2019 roku.

więcej >
23/05/2019 Raport bieżący nr 33/2019 (godz. 13:57)

Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 24,76 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Żukowice. 

więcej >
23/05/2019 ERBUD z sukcesem zakończył budowę Galerii Młociny

Otwierana dziś Galeria Młociny została zrealizowana przez ERBUD S.A. zgodnie z wymaganym przez Inwestora terminie. Obiekt, który powstał na warszawskich Bielanach, jest największym centrum handlowo-rozrywkowym w stolicy i jednym z największych w Polsce.

więcej >
21/05/2019 Raport bieżący nr 32/2019 (godz. 14:40)

Spełnienie się warunków zawieszających istotnej umowy na roboty budowlane z dnia 12.06.2018 roku dotyczącej opracowania projektu wykonawczego, wybudowania i przekazania do eksploatacji farmy wiatrowej Potęgowo – Zachód o mocy 118,25 MW.

więcej >