Archiwum aktualności

27/03/2019 Raport bieżący nr 13/2019 (godz. 15:17)

Podpisanie Aneksu nr 2 do znaczącej Umowy warunkowej o roboty budowlane - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową przy ul. Chmielewskiego 23 w Szczecinie – Etap I – na działkach nr ewid. 3/8, 3/10 obręb 1058 wraz z niezbędną do eksploatacji tego budynku infrastrukturą nadziemną i podziemną, zagospodarowaniem terenu oraz murami oporowymi w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji.

więcej >
11/03/2019 Raport bieżący nr 12/2019 (godz. 15:20)

Polityka dywidendy w ERBUD S.A. (Emitent) 

więcej >
08/03/2019 Raport bieżący nr 11/2019 (godz. 15:51)

Otrzymanie nakazu rozpoczęcia robót budowlanych dotyczących inwestycji Port Popowice Faza II Budynek B (z wyłączeniem budynku C) wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, w tym małą architekturą i zielenią, budowlami towarzyszącymi, a także infrastrukturą techniczną i przyłączami.

więcej >
25/02/2019 Portfel zamówień Grupy ERBUD na koniec 2018 r. wyniósł 2,5 mld zł

Grupa ERBUD na koniec 2018 roku zgromadziła portfel zleceń o wartości 2,5 miliarda złotych, o 22,3% większy niż na koniec roku poprzedniego. Na sam 2019 rok przypada 1,8 miliarda złotych. Zeszłoroczna korekta wyniku i wpisanie w straty nierentownych kontraktów na dzień 30 czerwca 2018 roku daje Zarządowi pewność, że w najbliższych kwartałach nie wystąpią w Grupie żadne negatywne zdarzenia.

więcej >
15/02/2019 Raport bieżący nr 10/2019 (godz. 13:23)

Podpisanie Aneksu nr 1 do znaczącej Umowy warunkowej o roboty budowlane - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową przy ul. Chmielewskiego 23 w Szczecinie – Etap I – na działkach nr ewid. 3/8, 3/10 obręb 1058 wraz z niezbędną do eksploatacji tego budynku infrastrukturą nadziemną i podziemną, zagospodarowaniem terenu oraz murami oporowymi w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji.

więcej >