Bieżące aktualności

19/04/2018 Raport bieżący nr 17/2018 (godz. 15:53)

Zgłoszenie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. kolejnej kadencji.

więcej >
19/04/2018 Raport bieżący nr 16/2018 (godz. 15:46)

Ocena przez Radę Nadzorczą rekomendacji Zarządu w przedmiocie wypłaty dywidendy. 

więcej >
19/04/2018 Raport bieżący nr 15/2018 (godz. 15:36)

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Erbud S.A.

więcej >
17/04/2018 Raport bieżący nr 14/2018 (godz. 17:09)

Zawarcie przez Erbud S.A. (Emitent) z Cedrowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) Umowy na Generalne Wykonawstwo zadania pod nazwą "Zespół F budynków mieszkalnych z usługami i parkingami podziemnymi , łącznie z otoczeniem i infrastrukturą zewnętrzną tj. zagospodarowaniem terenu, zielenią, parkingami i ciągami pieszo-jezdnymi oraz sieciami zewnętrznymi i wewnętrznymi, z przyłączami i zbiornikiem retencyjnym" w Gdańsku przy ul. Cedrowej. Wartość kontraktu 28,9 mln PLN.

więcej >
30/03/2018 Raport bieżący nr 14/2018 (godz. 15:29)

Otrzymanie nakazu rozpoczęcia robót – inwestycja Dorzecze Legnickiej Etap II w Wrocławiu – umowa z dnia 7 marca 2018.

więcej >