Bieżące aktualności

23/05/2019 Raport bieżący nr 33/2019 (godz. 13:57)

Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 24,76 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Żukowice. 

więcej >
23/05/2019 ERBUD z sukcesem zakończył budowę Galerii Młociny

Otwierana dziś Galeria Młociny została zrealizowana przez ERBUD S.A. zgodnie z wymaganym przez Inwestora terminie. Obiekt, który powstał na warszawskich Bielanach, jest największym centrum handlowo-rozrywkowym w stolicy i jednym z największych w Polsce.

więcej >
21/05/2019 Raport bieżący nr 32/2019 (godz. 14:40)

Spełnienie się warunków zawieszających istotnej umowy na roboty budowlane z dnia 12.06.2018 roku dotyczącej opracowania projektu wykonawczego, wybudowania i przekazania do eksploatacji farmy wiatrowej Potęgowo – Zachód o mocy 118,25 MW.

więcej >
21/05/2019 Raport bieżący nr 31/2019 (godz. 14:34)

Spełnienie się warunków zawieszających istotnej umowy na roboty budowlane z dnia 12.06.2018 roku dotyczącej opracowania projektu wykonawczego, wybudowania i przekazania do eksploatacji farmy wiatrowej Potęgowo – Wschód o mocy 101,25 MW.

więcej >
20/05/2019 Raport bieżący nr 30/2019 (godz. 15:44)

Podpisanie Aneksu nr 4 do znaczącej Umowy warunkowej o roboty budowlane - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową przy ul. Chmielewskiego 23 w Szczecinie - Etap I -na działkach nr ewid. 3/8, 3/10 obręb 1058 wraz z niezbędną do eksploatacji tego budynku infrastrukturą nadziemna i podziemną, zagospodarowaniem terenu oraz murami oporowymi w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji.

więcej >