Erbud

Bieżące aktualności

16/01/2020 Raport bieżący nr 3/2020 (godz. 13:03)

Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku.

więcej >
10/01/2020 Raport bieżący nr 2/2020 (godz. 14:49)

Informacja o wezwaniu konsorcjum firm w składzie ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie oraz ERBUD Industry Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (dalej „Konsorcjum” do wstrzymania robót związanych z Umową z dnia 26 listopada 2019 r. na budowę półsuchej instalacji oczyszczania spalin dla bloku BC 50 i rezerwowego kotła WR-40 w TAURON Ciepło sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Tychy.

więcej >
07/01/2020 Raport bieżący nr 1/2020 (godz. 12:56)

Podpisanie znaczącej umowy o wartości 40,5 mln zł. na budowę nowego budynku laboratoryjno-badawczego Brain dla Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przez konsorcjum złożonego z ERBUD S.A. (udział w konsorcjum 50%) oraz BUDOMAL Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowalne Rafał Leśniak z/s w Łodzi (udział w konsorcjum 50%). 

więcej >
09/12/2019 Raport bieżący nr 68/2019 (godz. 14:33)

Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 80,5 mln na "Budowę nowych źródeł szczytowych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Elektrociepłowni Gdańskiej”. Umowa została podpisana przez Spółkę zależną od Emitenta tj. Erbud Industry Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od ERBUD S.A.). Inwestorem jest PGE Energia Ciepła S.A. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa. 

więcej >
04/12/2019 Raport bieżący nr 67/2019 (godz. 13:28)

Podpisanie znaczącej Umowy o roboty budowlane o wartości 54,4 mln zł na generalne wykonanie robót budowlanych polegających na budowie na nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej, obejmującej działkę nr 17/6, obręb 0022 Południe budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym wraz z kompletną infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu.

więcej >