Bieżące aktualności

15/02/2018 ERBUD S.A. zamierza przejąć niemiecką spółkę IVT

ERBUD S.A. – wiodąca polska firma budowlana – uzgodniła warunki umowy nabycia 100% udziałów w niemieckiej spółce IVT Weiner + Reimann GmbH, dostawcy kompleksowych usług dla przemysłu. Przejęcie podmiotu z Zagłębia Ruhry będzie największą w Polsce akwizycją w sektorze inżynierii i serwisu dla przemysłu.

więcej >
15/02/2018 Raport bieżący nr 3/2018 (godz. 8:56)

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – zawarcie przez Emitenta listu intencyjnego dotyczącego możliwości zakupu do 100% udziałów w spółce IVT Weiner + Reimann GmbH z siedzibą w Oberhausen, w tym 100% udziałów jej spółki zależnej IVT Menzenbach GmbH z siedzibą w Oberhausen.

więcej >