Bieżące aktualności

07/12/2017 Raport bieżący nr 61/2017 (godz. 16:10)

Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane o wartości 57,6 mln zł – Wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa Centrum Handlowo-Usługowego wraz z układem drogowym, parkingiem oraz towarzyszącą infrastrukturą, murami oporowymi, studnią wodomierzową, pompownią i zbiornikami przeciwpożarowymi, pylonem i totemem reklamowym w Gliwicach przy ul. Rybniciej - PIERWSZA FAZA REALIZACJI / ETAP I

więcej >
04/12/2017 ERBUD S.A. generalnym wykonawcą II etapu osiedla Stara Cegielnia w Poznaniu

ERBUD S.A. ogłosiła podpisanie kontraktu na generalne wykonawstwo II etapu osiedla Stara Cegielnia. Łączna wartość umowy z inwestorem, spółką Poznań Kartuska, wynosi 37,8 mln złotych.

więcej >
04/12/2017 Raport bieżący nr 60/2017 (godz. 16:40)

Podpisanie Aneksu nr 1 do Umowy na roboty budowlane z dnia 22 czerwca 2016 roku podnoszącego wartość umowy do łącznej kwoty 37,8 mln zł.

więcej >
17/11/2017 Raport bieżący nr 59/2017 (godz. 17:58)

Podjęcie Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela serii C Spółki Erbud S.A.

więcej >
14/11/2017 Wzrost wyniku ze sprzedaży Grupy ERBUD po III kwartałach 2017 r.
  • Wzrost wyniku ze sprzedaży o 7% (Q1-Q3 2017/2016)
  • Większe przychody z budownictwa kubaturowego w Polsce o 19% (Q1-Q3 2017/2016)
  • Wzrost zatrudnienia o 18% od początku roku (z 1960 do 2309 pracowników)
  • Kontrakt na modernizację instalacji oczyszczania spalin w ciepłowni Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.

Grupa ERBUD miała po trzech kwartałach 2017 roku 92 mln zł skonsolidowanego wyniku ze sprzedaży, o 7% więcej niż przed rokiem. Mimo trudnej sytuacji na polskim rynku budowlanym, Grupa ERBUD zwiększa przychody z tytułu budownictwa kubaturowego w kraju. Na koniec września 2017 roku były one 19% wyższe niż po trzech kwartałach roku ubiegłego.

więcej >