Bieżące aktualności

04/12/2019 Raport bieżący nr 67/2019 (godz. 13:28)

Podpisanie znaczącej Umowy o roboty budowlane o wartości 54,4 mln zł na generalne wykonanie robót budowlanych polegających na budowie na nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej, obejmującej działkę nr 17/6, obręb 0022 Południe budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym wraz z kompletną infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu.

więcej >
02/12/2019 Zmiany w zarządzie Grupy ERBUD

Jacek Leczkowski, wieloletni Prezes Zarządu spółki PBDI SA wchodzącej w skład Grupy ERBUD, został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ERBUD S.A. z dniem 02.01.2020 roku. Jednocześnie rezygnację ze sprawowanej funkcji, w związku ze zbliżającym się terminem osiągnięcia wieku emerytalnego, złożył Józef Zubelewicz. Pozostanie on w strukturach Grupy w charakterze doradcy Zarządu.

więcej >
02/12/2019 Raport bieżący nr 66/2019 (godz. 13:49)

Zmiany w składzie Zarządu ERBUD S.A. (Emitent)

więcej >
29/11/2019 Raport bieżący nr 65/2019 (godz. 17:48)

Podpisanie znaczącej umowy o roboty budowlane o wartości 11 152 tyś. EUR przez Spółkę zależną od Erbud S.A. - GWI GmbH, na budowę stanu surowego budynku mieszkalnego wraz z garażem podziemnym w Niederkasseler Lohweg 20 in Düsseldorf.

więcej >
29/11/2019 Raport bieżący nr 64/2019 (godz. 17:12)

Podpisanie znaczących Umów o roboty budowlane o łącznej kwocie 27,46 mln zł na Generalne wykonawstwo obiektu - "Zespół budynków mieszkaniowych ETAP LMNO oraz Etap TUW - Warszawa ul. Jaśminowa / Pory" ze spółkami z Grupy Ronson Development : Etap LMNO- TRURO Sp. z o.o. oraz ETAP TUW - TOTTON Sp. z o.o.

więcej >