Bieżące aktualności

20/12/2018 Raport bieżący nr 83/2018 (godz. 15:39)
Temat:
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Erbud S.A. wraz z treścią projektów uchwał.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
Zarząd Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje o zwołaniu na dzień 16 stycznia 2019 roku, godzina 9:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Klimczaka 1 (klatka D, III piętro), zgodnie z niżej zamieszczonym ogłoszeniem.
 
Jednocześnie, w wykonaniu obowiązku określonego przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Erbud S.A.
 
Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
 
Załączniki:
 
Zobacz pozostałe wpisy