Bieżące aktualności

28/12/2018 Raport bieżący nr 85/2015 (godz. 13:35)
Temat:
Wydłużenie Umowy warunkowej do 31 marca 2019 roku w związku z przewidywanym brakiem uzyskania przez Inwestora w terminie umownym ( tj. do 31 grudnia 2018 r. ) zmiany projektu polegającej na posadowieniu budynku na jednej działce.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
 
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 58/2018 z dnia 06 września 2018 r. oraz raportu bieżącego 71/2018 z dnia 31 października 2018 r. Zarząd Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że został zawarty Aneks nr 2 do Umowy o Roboty Budowlane w dniu 28 grudnia 2018 r. pomiędzy Inwestorem - Solny Investment Sp. z o.o. z siedziba w Szczecinku, a Generalnym Wykonawcą – Erbud S.A. z siedziba w Warszawie w związku z nie uzyskaniem do wymaganego terminu ( tj. 31 grudnia 2018 r.) zmiany projektu przez Inwestora.
W wyniku podpisanego Aneksu termin zmiany projektu przez Inwestora zostaje zgodnie przez Strony Umowy wydłużony do dnia 31 marca 2019 r. Po tym terminie Strony mają prawo do odstąpienia od Umowy bez prawa do występowania o jakiekolwiek roszczenia.
Ponadto w związku z brakiem uzyskania zmiany do projektu w terminie umownym Strony postanowiły, ze wszelkie terminy umowne realizacji Inwestycji zostaną przesunięte proporcjonalnie do terminów przewidzianych w Umowie.
Pozostałe warunki Umowy pozostają bez zmian.
 
Zobacz pozostałe wpisy