Erbud

Bieżące aktualności

14/11/2019 Grupa ERBUD – 28 mln zł zysku netto po trzech kwartałach 2019 roku
  • Przychody: 1,8 mld zł
  • EBIT: 44 mln zł
  • Zysk netto: 28 mln zł
  • Dobra pozycja gotówkowa: 123 mln zł środków pieniężnych 
  • Bezpieczny i zdywersyfikowany portfel zleceń: 2,3 mld zł
 
Po trzech kwartałach 2019 roku Grupa ERBUD miała 43,9 mln zł EBIT oraz 28,3 mln zł zysku netto wobec odpowiednio 27 mln zł i 25 mln zł straty przed rokiem. Marża EBIT wyniosła 2,5%, a marża netto 1,6%. Przychody Grupy ustabilizowały się na poziomie 1,79 mld zł. Na koniec września ERBUD dysponował portfelem zamówień o wartości 2,3 mld zł. 
 
W samym trzecim kwartale EBIT Grupy ERBUD wyniósł 18,5 mln zł (co dało rentowność na poziomie) 3,14%), a zysk netto 12,2 mln zł (rentowność 2%). W analogicznym okresie 2018 roku Grupa wypracowała odpowiednio 13,3 mln zł (rentowność 2%) i 5,1 mln zł (rentowność 0,8%).
 
– Cieszy nas coraz lepsza rentowność w segmencie budownictwa kubaturowego, zarówno w kraju, jak i za granicą. Również pozostałe segmenty naszej działalności osiągnęły dobre wyniki. Naszym celem jest utrzymanie marży EBIT na poziomie 2-2,5% na koniec roku – mówi Dariusz Grzeszczak, Prezes Zarządu ERBUD S.A.
 
Łączne przychody Grupy ERBUD z budownictwa kubaturowego w kraju wyniosły na koniec września 1 191 mln zł i były 12% wyższe niż rok wcześniej. Z kolei budownictwo kubaturowe za granicą przyniosło 97,8 mln zł przychodów, co oznacza spadek o 34% r/r. 
 
Łączne przychody segmentu energetyczno-serwisowego (w kraju i za granicą) wyniosły 241,2 mln zł i wzrosły o 5% r/r. Segment inżynieryjno-drogowy osiągnął przychody na poziomie 259 mln zł, co oznacza wzrost o 43% r/r.
 
– Wzrost przychodów w segmencie inżynieryjno-drogowym jest efektem przede wszystkim ożywienia w segmencie OZE, zarówno jeśli chodzi o farmy wiatrowe, jak i fotowoltaiczne. Nasza spółka PBDI od kilkunastu lat jest obecna na rynku związanym z energetyką odnawialną. Jej ogromne doświadczenie i kompetencje pozwoliły pozyskać kilka kontraktów po rozstrzygnięciu zeszłorocznych aukcji. Marże na kontraktach są dla nas satysfakcjonujące – komentuje Dariusz Grzeszczak.
 
Na koniec września Grupa ERBUD miała bezpieczny i zdywersyfikowany portfel zleceń w wysokości 2 299 mln zł, z czego 622 mln zł przypada na 2019 rok, a 1 678 mln zł na dalsze lata (2020-2022). Udział zamówień publicznych w portfelu zgromadzonym w okresie styczeń-wrzesień wyniósł 49%. Wśród największych kontraktów publicznych realizowanych przez Grupę ERBUD są: umowa PBDI S.A. na budowę odcinka drogi ekspresowej S3 (wartość: 358 mln zł), umowa na generalne wykonawstwo Centrum Medycyny Nieinwazyjnej w Gdańsku (wartość: 153 mln zł), podpisana we wrześniu br. umowa na realizację ośrodka kliniczno-naukowego w Zabrzu (wartość: 108 mln zł), a także zawarta w lipcu br. umowa na budowę Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie (wartość: 74 mln zł).
 
Dodatkowo, już w listopadzie, ERBUD S.A. zawarł z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi kontrakt na przebudowę domu studenckiego za 57 mln zł. 
 
– Nasz portfel zamówień na koniec września wyniósł 2,3 mld zł i pozwala Grupie ERBUD selektywnie podchodzić do nowych zapytań ofertowych. Niezmiennie koncentrujemy się na gromadzeniu rentownego, zdywersyfikowanego portfela zleceń – mówi Dariusz Grzeszczak. 
 
Grupa ERBUD utrzymywała na koniec września bezpieczną pozycję gotówkową. Środki pieniężne wyniosły 122 mln zł i były o 35% wyższe niż na koniec III kwartału zeszłego roku. Równocześnie Grupa zmniejszyła poziom zadłużenia netto do 38 mln zł.
 
Na koniec  trzeciego kwartału 2019 r. w Grupie ERBUD zatrudnionych było 2 465 osób. 
 
Zobacz pozostałe wpisy