Fundacja Erbud WSPÓLNE WYZWANIA im. Eryka Grzeszczaka

Fundacja Erbud WSPÓLNE WYZWANIA im. Eryka Grzeszczaka została założona przez spółkę Erbud S.A. w dniu 28 lipca 2015 roku. Powołanie Fundacji zbiegło się z 25. rocznicą powstania firmy Erbud. Nosi ona imię założyciela i pierwszego prezesa spółki. Istotą działalności Fundacji jest pomoc młodym ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, którzy będąc u progu dorosłości stają przed szeregiem problemów związanych z usamodzielnieniem się. Opieką Fundacji obejmowani są przede wszystkim wychowankowie Domów Dziecka. Pomoc jest realizowana w formie indywidualnej i polega na trosce mentora Fundacji nad wychowankiem pozostającym w pieczy zastępczej. Mentorami są pracownicy Grupy Kapitałowej Erbud – pomoc jest realizowana głównie w formule wolontariatu pracowniczego.

Więcej informacji na stronie Fundacji