• HALA KOSZYKI W WARSZAWIE
 • GALERIA MŁOCINY W WARSZAWIE
 • SPALARNIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W KONINIE
 • ELEKTROWNIA WĘGLOWA W WILHELMSHAVEN / NIEMCY
 • CENTRUM MEDYCYNY INWAZYJNEJ W GDAŃSKU
 • ZBIORNIKI NA GAZ PŁYNNY W MARSYLII / FRANCJA

ODPOWIEDZIALNY, INNOWACYJNY
I BEZPIECZNY PARTNER


GRUPA ERBUD

powstała w 1990 roku, posiada

bogate doświadczenie w realizacji prestiżowych projektów budowlanych. Na polskim rynku jest jedną z pięciu czołowych grup budowlanych. Działalność grupy realizowana jest w obszarach:

 • budownictwo kubaturowe,
 • budownictwo inżynieryjno-drogowe,
 • budownictwo przemysłowe
 • inżynieria i serwis dla przemysłu i energetyki

Grupa działa na rynku polskim oraz na rynkach innych krajów Unii Europejskiej.
Wśród najnowszych, ostatnio realizowanych przez spółki Grupy projektów należy wymienić:

Spółka Erbud S.A., jako generalny wykonawca realizuje projekty komercyjne, użyteczności publicznej, energetyczne, przemysłowe, budownictwa mieszkaniowego oraz inżynieryjno-drogowego. Erbud posiada doświadczoną, wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierów i specjalistów w budownictwie.

Spółka przestrzega standardów jakości ISO i AQAP oraz wprowadza innowacyjne i ekologiczne rozwiązania technologiczne do realizowanych projektów. Od 2007 roku Erbud jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wchodzi w skład indeksu spółek budowlanych WIG Budownictwo.

GALERIA MŁOCINY W WARSZAWIE –
HISTORIA REALIZACJI

POWSTANIE I DZIAŁALNOŚĆ GRUPY ERBUD

25-LECIE ERBUD -  MAPPING REALIZACJI

Wybrane realizacje
Aktualności

Grupa ERBUD: wzrost wyniku netto i propozycja wypłaty dywidendy za 2017 rok

27/03/2018
 • Utrzymanie stabilnego poziomu przychodów, wyniku ze sprzedaży i portfela zleceń
 • Wynik netto (po odliczeniu zdarzeń jednorazowych) 10% wyższy niż przed rokiem  
 • Wzmocnienie obecności na rynkach zagranicznych i kontynuacja polityki dywersyfikacji – zakup niemieckiej spółki IVT
 • Poprawa przychodów segmentu energetyczno-serwisowego i budowanie dobrego portfela zleceń
 • Wzrost przychodów z tytułu budownictwa inżynieryjno-drogowego o prawie 40% r/r
 • Propozycja wypłaty dywidendy na poziomie 1,10 zł na akcję 
 
Grupa ERBUD miała w 2017 roku 132 mln zł skonsolidowanego wyniku ze sprzedaży, czyli 2% więcej niż w roku poprzednim. Jednocześnie wynik netto Grupy wyniósł 24 mln zł, a więc po odliczeniu zdarzeń jednorazowych był wyższy o 10% niż w 2016 roku. Grupa dysponuje bogatym portfelem zleceń o wartości ponad 2 mld zł, co pozwala oczekiwać zrównoważonego wzrostu wyników w kolejnych okresach. 
Przychody ze sprzedaży Grupy ERBUD na koniec 2017 r. wyniosły 1,805 mld zł i były o 1% wyższe niż rok wcześniej. Mimo problemów deklarowanych przez polską branżę budowlaną Grupa ERBUD zwiększyła przychody z budownictwa kubaturowego w kraju. Na koniec 2017 r. wyniosły one 1,197 mld zł i były o 14% wyższe niż w roku poprzednim.

ERBUD wybuduje budynek dla Centrum Medycyny Nieinwazyjnej w Gdańsku

19/03/2018

ERBUD S.A. podpisał z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym umowę na generalne wykonawstwo budynku wchodzącego w skład powstającego Centrum Medycyny Nieinwazyjnej. Wartość kontraktu wynosi 152,5 mln złotych netto.