• HALA KOSZYKI W WARSZAWIE
  • GALERIA MŁOCINY W WARSZAWIE
  • SPALARNIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W KONINIE
  • ELEKTROWNIA WĘGLOWA W WILHELMSHAVEN / NIEMCY
  • CENTRUM MEDYCYNY INWAZYJNEJ W GDAŃSKU
  • ZBIORNIKI NA GAZ PŁYNNY W MARSYLII / FRANCJA

ODPOWIEDZIALNY, INNOWACYJNY
I BEZPIECZNY PARTNER


GRUPA ERBUD

powstała w 1990 roku, posiada

bogate doświadczenie w realizacji prestiżowych projektów budowlanych. Na polskim rynku jest jedną z pięciu czołowych grup budowlanych. Działalność grupy realizowana jest w obszarach:

  • budownictwo kubaturowe,
  • budownictwo inżynieryjno-drogowe,
  • budownictwo przemysłowe
  • inżynieria i serwis dla przemysłu i energetyki

Grupa działa na rynku polskim oraz na rynkach innych krajów Unii Europejskiej.
Wśród najnowszych, ostatnio realizowanych przez spółki Grupy projektów należy wymienić:

Spółka Erbud S.A., jako generalny wykonawca realizuje projekty komercyjne, użyteczności publicznej, energetyczne, przemysłowe, budownictwa mieszkaniowego oraz inżynieryjno-drogowego. Erbud posiada doświadczoną, wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierów i specjalistów w budownictwie.

Spółka przestrzega standardów jakości ISO i AQAP oraz wprowadza innowacyjne i ekologiczne rozwiązania technologiczne do realizowanych projektów. Od 2007 roku Erbud jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wchodzi w skład indeksu spółek budowlanych WIG Budownictwo.

GALERIA MŁOCINY W WARSZAWIE –
HISTORIA REALIZACJI

POWSTANIE I DZIAŁALNOŚĆ GRUPY ERBUD

25-LECIE ERBUD -  MAPPING REALIZACJI

Wybrane realizacje
Aktualności

ERBUD S.A. zamierza przejąć niemiecką spółkę IVT

15/02/2018

ERBUD S.A. – wiodąca polska firma budowlana – uzgodniła warunki umowy nabycia 100% udziałów w niemieckiej spółce IVT Weiner + Reimann GmbH, dostawcy kompleksowych usług dla przemysłu. Przejęcie podmiotu z Zagłębia Ruhry będzie największą w Polsce akwizycją w sektorze inżynierii i serwisu dla przemysłu.

ERBUD S.A. wybuduje drugi etap Zajezdni Poznań

22/12/2017

ERBUD S.A. został generalnym wykonawcą budynku nr 3 w ramach II etapu inwestycji Zajezdnia Poznań, zabudowy mieszkalno-usługowo-handlowej z parkingiem podziemnym w poznańskiej dzielnicy Jeżyce. Wartość kontraktu podpisanego z REF Eastern Opportunities Sp. z o.o. wynosi 39,4 mln zł.

ERBUD S.A. kontynuuje prace przy Centrum Praskim Koneser w Warszawie

20/12/2017

Spółka ERBUD podpisała aneksy do dwóch umów z BBI Development S.A. dotyczących robót budowlanych przy Centrum Praskim Koneser w Warszawie. Zgodnie z kontraktami, ERBUD S.A odpowiada za generalne wykonawstwo łącznie czterech budynków kompleksu handlowo-usługowego oraz towarzyszącej im infrastruktury. Łączna wartość umów – po uwzględnieniu aneksów zwiększających wynagrodzenie wykonawcy – wynosi ponad 106 mln zł.