• HALA KOSZYKI W WARSZAWIE
 • GALERIA MŁOCINY W WARSZAWIE
 • SPALARNIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W KONINIE
 • ELEKTROWNIA WĘGLOWA W WILHELMSHAVEN / NIEMCY
 • CENTRUM MEDYCYNY INWAZYJNEJ W GDAŃSKU
 • ZBIORNIKI NA GAZ PŁYNNY W MARSYLII / FRANCJA

ODPOWIEDZIALNY, INNOWACYJNY
I BEZPIECZNY PARTNER


GRUPA ERBUD

powstała w 1990 roku, posiada

bogate doświadczenie w realizacji prestiżowych projektów budowlanych. Na polskim rynku jest jedną z pięciu czołowych grup budowlanych. Działalność grupy realizowana jest w obszarach:

 • budownictwo kubaturowe,
 • budownictwo inżynieryjno-drogowe,
 • budownictwo przemysłowe
 • inżynieria i serwis dla przemysłu i energetyki

Grupa działa na rynku polskim oraz na rynkach innych krajów Unii Europejskiej.
Wśród najnowszych, ostatnio realizowanych przez spółki Grupy projektów należy wymienić:

Spółka Erbud S.A., jako generalny wykonawca realizuje projekty komercyjne, użyteczności publicznej, energetyczne, przemysłowe, budownictwa mieszkaniowego oraz inżynieryjno-drogowego. Erbud posiada doświadczoną, wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierów i specjalistów w budownictwie.

Spółka przestrzega standardów jakości ISO i AQAP oraz wprowadza innowacyjne i ekologiczne rozwiązania technologiczne do realizowanych projektów. Od 2007 roku Erbud jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wchodzi w skład indeksu spółek budowlanych WIG Budownictwo.

GALERIA MŁOCINY W WARSZAWIE –
HISTORIA REALIZACJI

POWSTANIE I DZIAŁALNOŚĆ GRUPY ERBUD

25-LECIE ERBUD -  MAPPING REALIZACJI

Wybrane realizacje
Aktualności

ERBUD S.A. generalnym wykonawcą II etapu osiedla Stara Cegielnia w Poznaniu

04/12/2017

ERBUD S.A. ogłosiła podpisanie kontraktu na generalne wykonawstwo II etapu osiedla Stara Cegielnia. Łączna wartość umowy z inwestorem, spółką Poznań Kartuska, wynosi 37,8 mln złotych.

Wzrost wyniku ze sprzedaży Grupy ERBUD po III kwartałach 2017 r.

14/11/2017
 • Wzrost wyniku ze sprzedaży o 7% (Q1-Q3 2017/2016)
 • Większe przychody z budownictwa kubaturowego w Polsce o 19% (Q1-Q3 2017/2016)
 • Wzrost zatrudnienia o 18% od początku roku (z 1960 do 2309 pracowników)
 • Kontrakt na modernizację instalacji oczyszczania spalin w ciepłowni Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.

Grupa ERBUD miała po trzech kwartałach 2017 roku 92 mln zł skonsolidowanego wyniku ze sprzedaży, o 7% więcej niż przed rokiem. Mimo trudnej sytuacji na polskim rynku budowlanym, Grupa ERBUD zwiększa przychody z tytułu budownictwa kubaturowego w kraju. Na koniec września 2017 roku były one 19% wyższe niż po trzech kwartałach roku ubiegłego.