Erbud
przejdź do serwisu www.erbud.pl

2016

21/12/2016 ERBUD S.A. z wartym ponad 51 mln zł kontraktem na rewitalizację i rozbudowę Centrum Praskiego Koneser w Warszawie

ERBUD, jedna z pięciu największych grup budowlanych w Polsce, wykona roboty budowlane w sercu Starej Pragi –  Centrum Praskim Koneser przy ul. Ząbkowskiej 27/31 w Warszawie. W ramach kolejnego kontraktu realizowanego w formie generalnego wykonawstwa spółka wykona niezbędne prace budowlane wraz z konieczną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

więcej >
14/11/2016 Rekordowy portfel zamówień w historii, poprawa rentowności oraz mocna pozycja w segmencie kubaturowym - wyniki finansowe Grupy ERBUD po III kwartałach 2016 r.

Grupa ERBUD, jedna z 5 największych grup budowlanych w Polsce, po trzech kwartałach 2016 r. zanotowała rekordowy backlog w wysokości ponad 2 miliardów złotych.

Po pierwszych trzech kwartałach br. skonsolidowany zysk netto z działalność kontynuowanej wzrósł o 23% w porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. i wyniósł 26,4 mln zł. Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) po III kwartałach 2016 r. wzrósł o ponad 10% i wyniósł 36,9 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy ERBUD ukształtowały się na poziomie 1.214 mln zł i były niższe o 6% od osiągniętych przed rokiem, głównie w efekcie niższych przychodów w segmencie inżynieryjno-drogowym.

Grupa poprawiła rentowność: marża brutto wzrosła o 0,45 p.p. do 2,7%, marża operacyjna EBIT o 0,46 p.p. do 3,0%, a marża netto o 0,52 p.p. do 2,2%.

więcej >
21/10/2016 ERBUD S.A. z wartym 12,6 mln zł kontraktem na budowę osiedla „Dom Saski” na Pradze Południe w Warszawie

ERBUD, jedna z pięciu największych grup budowlanych w Polsce, zrealizuje kompleks mieszkaniowy na Saskiej Kępie w Warszawie. „Dom Saski” powstanie w rejonie Al. Stanów Zjednoczonych i ul. Międzynarodowa. W ramach kontraktu realizowanego w formule generalnego wykonawstwa, Spółka wybuduje budynek mieszkalny wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu.

więcej >
19/10/2016 ERBUD i STRABAG wybudują Szpital Południowy w Warszawie

Konsorcjum ERBUD S.A. i spółek koncernu  STRABAG  będzie generalnym wykonawcą Szpitala Południowego na warszawskim Ursynowie. We wtorek 18.10 br. konsorcjum, którego liderem jest ERBUD S.A. podpisało kontrakt o wartości 168 024 634,15 PLN netto z Inwestorem - Miastem Stołecznym Warszawa.

więcej >
05/10/2016 Konsorcjum ERBUD S.A. i YARA ENVIRONMENTAL GMBH podpisało znaczącą umowę na roboty budowlane o wartości 63,9 mln zł.

ERBUD, jedna z pięciu największych grup budowlanych w Polsce, przy współpracy z YARA ENVIRONMENTAL GMBH wykona budowę instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla dwóch kotłów Benson OP-206 wraz z modernizacją podgrzewaczy wody, wentylatorów spalin i obrotowych podgrzewaczy powietrza dla elektrowni w Szczecinie.

więcej >