Erbud
przejdź do serwisu www.erbud.pl

Kalendarium

Zarząd Erbud S.A. niniejszym podaje do wiadomości daty publikacji raportów okresowych w 2020 roku.
 

Skonsolidowane raporty kwartalne za:
I kwartał 2020 r. 14-05-2020 r.
III kwartał 2020 r. 06-11-2020 r.

 

Jednostkowy i skonsolidowany raport śródroczny za:
I półrocze 2020 r. 03-09-2020 r.

 

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny:
Erbud S.A. 2019 r. 07-04-2020 r.