Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji wchodzą:


Udo Berner – przewodniczący Rady Nadzorczej
Prof. nadzwyczajny Gabriel Główka – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Zofia Dzik – członek Rady Nadzorczej
Prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski – członek Rady Nadzorczej
Dr Albert Dürr – członek Rady Nadzorczej
Michał Otto – członek Rady Nadzorczej
Janusz Reiter – członek Rady Nadzorczej
 

SYLWETKI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ:

 

Udo Berner – przewodniczący Rady Nadzorczej
 

Funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Erbud S.A. pełni od 2009 roku.
 
Udo Berner posiada wykształcenie ekonomiczne (Industriekaufann).
 
W latach 1976-1979 pracował w pionie ekonomicznym przedsiębiorstwa budowlanego w Stuttgarcie. W latach 1979-1991 pełnił kierownicze stanowiska w Imbau GmbH w Stuttgarcie. Od 1992 do 1996 roku kierował głównym oddziałem firmy Bilfinger + Berger AG z siedzibą w Stuttgarcie.Przez kolejne dwa lata swojej działalności zawodowej pełnił funkcję członka zarządu spółki Imbau GmbH z siedzibą we Frankfurcie, a w latach 2002-2008 pełnił funkcję członka zarządu spółek Bilfinger Berger Real Estate GmbH i Bilfinger + Berger Hochbau GmbH z siedzibą we Frankfurcie. Od 2009 roku jest prezesem Zarządu spółki Wolff & Müller Holding GmbH & Co. KG.

 

Prof. nadzwyczajny Gabriel Główka – viceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 

W Radzie Nadzorczej Erbud S.A. zasiada od 2006 roku.
 
W latach 1993-2000 pełnił funkcję dyrektora oddziału i dyrektora regionu warszawskiego w ING Bank Śląski S.A.. Przez kolejne trzy lata pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu, a następnie prezesa Zarządu w Śląskim Banku Hipotecznym S.A.. Od 2003 roku do 2008 roku był wiceprezesem Zarządu w spółce BGŻ S.A.. Od ponad 30 lat jest pracownikiem naukowym i wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – obecnie w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji, w Zakładzie Inwestycji i Nieruchomości. W latach 2002-2004 oraz ponownie od 2009 roku jest członkiem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej – Podkomisja ds. szacowania nieruchomości.
 
 

Zofia Dzik – członek Rady Nadzorczej
 

W Radzie Nadzorczej Erbud S.A. zasiada od 2011 roku.
 

Zofia Dzik jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Krakowie, University of Illinois w Chicago, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Executive Programs na INSEAD Business School. Posiada tytuł MBA Manchester Business School oraz jest certyfikowanym członkiem Association for Project Management (APMP).
 
W latach 1995-2003 pracowała jako doradca w firmie Andersen Business Consulting. Od 2003 roku związana z Grupą Intouch Insurance (obecnie RSA), gdzie w latach 2004-2007 sprawowała funkcję prezesa Zarządu TU Link4 S.A., natomiast w latach 2007-2009 funkcję członka Zarządu Intouch Insurance B.V. w Holandii oraz CEO na Europę Centralną i Wschodnią grupy Intouch Insurance. W ramach tej funkcji była odpowiedzialna za rozwój nowych rynków: była przewodniczącą Rad Nadzorczych spółek: TU Link4 S.A. i Direct Insurance Shared Services Center w Polsce, Intouch Strachowanie w Rosji oraz Direct Pojistovna w Czechach oraz wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej TU na Życie Link4 Life S.A.. W latach 2006-2008 pełniła funkcję członka Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń, zaś w latach 2007-2010 funkcję członka Rady Nadzorczej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Obecnie jest prezesem Zarządu Fundacji Humanites – Sztuka Wychowania oraz członkiem Rad Nadzorczych: AmRest Holdings Spółka Europejska, InPost S.A. oraz PKP Cargo S.A..

 
 

Prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski – członek Rady Nadzorczej
 

W Radzie Nadzorczej Erbud S.A. zasiada od 2014 roku.


Janusz Lewandowski  jest profesorem zwyczajnym na Politechnice Warszawskiej. W latach 1993 – 2012 był dyrektorem Instytutu Techniki Cieplnej na Wydziale MEiL Politechniki Warszawskiej. Obecnie dyrektor Uczelnianego Centrum Badawczego Energetyki i Ochrony Środowiska oraz Prezes Zarządu Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.
Prof. Lewandowski prowadzi działalność naukowo – techniczną związaną z modernizacją urządzeń energetycznych, wpływem energetyki na środowisko oraz programowaniem rozwoju sektora wytwarzania w energetyce. Jest autorem i współautorem ponad 200 publikacji oraz artykułów. Zrealizował ponad 100 pracach naukowo- badawczych głownie zlecanych przez przemysł. Jest współautorem 5 patentów oraz laureatem Nagrody SIEMENSA oraz Nagrody Prezesa Rady Ministrów. Wypromował 11 doktorów. Jest wiceprzewodniczącym Komitetu Problemów Energetyki PAN.


 

Dr Albert Dürr – członek Rady Nadzorczej
 

W Radzie Nadzorczej Erbud S.A. zasiada od 2006 roku.
 
Albert Dürr ukończył w 2002 roku Uniwersytet w Berlinie na kierunku ekonomicznym. W 2004 roku uzyskał tytuł doktora na uczelni w Wiedniu.
 

Od 2005 roku jest związany z grupą Wolff & Müller, a od 2006 roku pełni funkcję prezesa Zarządu w spółkach grupy Wolff & Müller.

 
 
 

Michał Otto – członek Rady Nadzorczej
 

W Radzie Nadzorczej Erbud S.A. zasiada od 2012 roku.
 
Michał Otto posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania spółkami oraz instytucjami, takimi jak: ABN AMRO Securities (Polska) S.A., Bydgoski Bank Komunalny S.A., Dom Maklerski „DML”, IRCo Sp. z o. o. Obecnie pełni funkcję prezesa Zarządu w spółkach: Finco Group S.A. GresCo Sp. z o. o. i Warszawski Fundusz Hipoteczny Sp. z o.o. oraz przewodniczącego Rady Nadzorczej  OPTI TFI S.A..
 
 

Janusz Reiter - członek Rady Nadzorczej

W Radzie Nadzorczej Erbud S.A. zasiada od 2016 roku.

Były ambassador RP w Republice Federalnej Niemiec (1990-95) i USA (2005-2007),   założyciel  Centrum Stosunków Międzynarodowych, niezależnego think tanku poświęconego  polityce zagranicznej i bezpieczeństwa,  w latach 2008-2011 specjalny wysłannik do spraw zmian  klimatycznych. Autor publikacji książkowych i prasowych , m.in. w dziennikach Frankfurter Allgemeine Zeitung,  Washington Post, tygodniku Die Zeit , a także w polskiej prasie. Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. Wielki Krzyż Zasługi z Gwiazdą i Wstęgą Republiki Federalnej Niemiec, nagrodę Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, honorowy tytuł College of the Atlantic w USA.  Obecnie przewodniczący Rady Nadzorczej  firmy Solaris i Siemens Polska, przewodniczący Rady Konsultacyjnej Grupy Ergo Hestia.