Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji wchodzą:


Udo Berner – przewodniczący Rady Nadzorczej
Prof. nadzwyczajny Gabriel Główka – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Zofia Dzik – członek Rady Nadzorczej
Prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski – członek Rady Nadzorczej
Dr Albert Dürr – członek Rady Nadzorczej
Michał Otto – członek Rady Nadzorczej
Janusz Reiter – członek Rady Nadzorczej
 

SYLWETKI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ:

 

Udo Berner – przewodniczący Rady Nadzorczej
 

Funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Erbud S.A. pełni od 2009 roku.
 
Udo Berner posiada wykształcenie ekonomiczne (Industriekaufann).
 
W latach 1976-1979 pracował w pionie ekonomicznym przedsiębiorstwa budowlanego w Stuttgarcie. W latach 1979-1991 pełnił kierownicze stanowiska w Imbau GmbH w Stuttgarcie. Od 1992 do 1996 roku kierował głównym oddziałem firmy Bilfinger + Berger AG z siedzibą w Stuttgarcie.Przez kolejne dwa lata swojej działalności zawodowej pełnił funkcję członka zarządu spółki Imbau GmbH z siedzibą we Frankfurcie, a w latach 2002-2008 pełnił funkcję członka zarządu spółek Bilfinger Berger Real Estate GmbH i Bilfinger + Berger Hochbau GmbH z siedzibą we Frankfurcie. Od 2009 roku jest prezesem Zarządu spółki Wolff & Müller Holding GmbH & Co. KG. Pan Udo Berner jest zależnym Członkiem Rady Nadzorczej ERBUD SA.

 

Prof. nadzwyczajny Gabriel Główka – viceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 

W Radzie Nadzorczej Erbud S.A. zasiada od 2006 roku.
 
W latach 1993-2000 pełnił funkcję dyrektora oddziału i dyrektora regionu warszawskiego w ING Bank Śląski S.A.. Przez kolejne trzy lata pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu, a następnie prezesa Zarządu w Śląskim Banku Hipotecznym S.A.. Od 2003 roku do 2008 roku był wiceprezesem Zarządu w spółce BGŻ S.A.. Od ponad 30 lat jest pracownikiem naukowym i wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – obecnie w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji, w Zakładzie Inwestycji i Nieruchomości. W latach 2002-2004 oraz ponownie od 2009 roku jest członkiem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej – Podkomisja ds. szacowania nieruchomości. Pan Gabriel Główka jest niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej ERBUD SA.
 
 

Zofia Dzik – członek Rady Nadzorczej
 

W Radzie Nadzorczej Erbud S.A. zasiada od 2011 roku.
 

Zofia Dzik jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Krakowie, University of Illinois w Chicago, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Executive Programs na INSEAD Business School. Posiada tytuł MBA Manchester Business School oraz jest certyfikowanym członkiem Association for Project Management (APMP).
 
W latach 1995-2003 pracowała jako doradca w firmie Andersen Business Consulting. Od 2003 roku związana z Grupą Intouch Insurance (obecnie RSA), gdzie w latach 2004-2007 sprawowała funkcję prezesa Zarządu TU Link4 S.A., natomiast w latach 2007-2009 funkcję członka Zarządu Intouch Insurance B.V. w Holandii oraz CEO na Europę Centralną i Wschodnią grupy Intouch Insurance. W ramach tej funkcji była odpowiedzialna za rozwój nowych rynków: była przewodniczącą Rad Nadzorczych spółek: TU Link4 S.A. i Direct Insurance Shared Services Center w Polsce, Intouch Strachowanie w Rosji oraz Direct Pojistovna w Czechach oraz wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej TU na Życie Link4 Life S.A.. W latach 2006-2008 pełniła funkcję członka Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń, zaś w latach 2007-2010 funkcję członka Rady Nadzorczej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Obecnie jest prezesem Zarządu Fundacji Humanites – Sztuka Wychowania oraz członkiem Rad Nadzorczych: AmRest Holdings Spółka Europejska, InPost S.A. oraz PKP Cargo S.A.. Pani Zofia Dzik jest niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej ERBUD SA.

 
 

Prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski – członek Rady Nadzorczej
 

W Radzie Nadzorczej Erbud S.A. zasiada od 2014 roku.


Janusz Lewandowski  jest profesorem zwyczajnym na Politechnice Warszawskiej. W latach 1993 – 2012 był dyrektorem Instytutu Techniki Cieplnej na Wydziale MEiL Politechniki Warszawskiej. Obecnie dyrektor Uczelnianego Centrum Badawczego Energetyki i Ochrony Środowiska oraz Prezes Zarządu Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.
Prof. Lewandowski prowadzi działalność naukowo – techniczną związaną z modernizacją urządzeń energetycznych, wpływem energetyki na środowisko oraz programowaniem rozwoju sektora wytwarzania w energetyce. Jest autorem i współautorem ponad 200 publikacji oraz artykułów. Zrealizował ponad 100 pracach naukowo- badawczych głownie zlecanych przez przemysł. Jest współautorem 5 patentów oraz laureatem Nagrody SIEMENSA oraz Nagrody Prezesa Rady Ministrów. Wypromował 11 doktorów. Jest wiceprzewodniczącym Komitetu Problemów Energetyki PAN. Pan Janusz Lewandowski jest niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej ERBUD SA.


 

Dr Albert Dürr – członek Rady Nadzorczej
 

W Radzie Nadzorczej Erbud S.A. zasiada od 2006 roku.
 
Albert Dürr ukończył w 2002 roku Uniwersytet w Berlinie na kierunku ekonomicznym. W 2004 roku uzyskał tytuł doktora na uczelni w Wiedniu.
 

Od 2005 roku jest związany z grupą Wolff & Müller, a od 2006 roku pełni funkcję prezesa Zarządu w spółkach grupy Wolff & Müller. Pan Albert Dürr jest zależnym Członkiem Rady Nadzorczej ERBUD SA.

 
 
 

Michał Otto – członek Rady Nadzorczej
 

W Radzie Nadzorczej Erbud S.A. zasiada od 2012 roku.
 
Michał Otto posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania spółkami oraz instytucjami, takimi jak: ABN AMRO Securities (Polska) S.A., Bydgoski Bank Komunalny S.A., Dom Maklerski „DML”, IRCo Sp. z o. o. Obecnie pełni funkcję prezesa Zarządu w spółkach: Finco Group S.A. GresCo Sp. z o. o. i Warszawski Fundusz Hipoteczny Sp. z o.o. oraz przewodniczącego Rady Nadzorczej  OPTI TFI S.A.. Pan Michał Otto jest niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej ERBUD SA .
 
 

Janusz Reiter - członek Rady Nadzorczej

W Radzie Nadzorczej Erbud S.A. zasiada od 2016 roku.

Były ambassador RP w Republice Federalnej Niemiec (1990-95) i USA (2005-2007),   założyciel  Centrum Stosunków Międzynarodowych, niezależnego think tanku poświęconego  polityce zagranicznej i bezpieczeństwa,  w latach 2008-2011 specjalny wysłannik do spraw zmian  klimatycznych. Autor publikacji książkowych i prasowych , m.in. w dziennikach Frankfurter Allgemeine Zeitung,  Washington Post, tygodniku Die Zeit , a także w polskiej prasie. Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. Wielki Krzyż Zasługi z Gwiazdą i Wstęgą Republiki Federalnej Niemiec, nagrodę Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, honorowy tytuł College of the Atlantic w USA.  Obecnie przewodniczący Rady Nadzorczej  firmy Solaris i Siemens Polska, przewodniczący Rady Konsultacyjnej Grupy Ergo Hestia. Pan Janusz Reiter jest niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej ERBUD SA.