Erbud

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji wchodzą:


Udo Berner – przewodniczący Rady Nadzorczej
Prof. SGH dr hab. Gabriel Główka – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Dr Albert Dürr – członek Rady Nadzorczej
Michał Otto – członek Rady Nadzorczej
Janusz Reiter – członek Rady Nadzorczej
Piotr Kaczmarek - członek Rady Nadzorczej
 

SYLWETKI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ:

 

Udo Berner – przewodniczący Rady Nadzorczej
 


 
Funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Erbud S.A. pełni od 2009 roku.
 
Udo Berner posiada wykształcenie ekonomiczne (Industriekaufann).
 
W latach 1976-1979 pracował w pionie ekonomicznym przedsiębiorstwa budowlanego w Stuttgarcie. W latach 1979-1991 pełnił kierownicze stanowiska w Imbau GmbH w Stuttgarcie. Od 1992 do 1996 roku kierował głównym oddziałem firmy Bilfinger + Berger AG z siedzibą w Stuttgarcie.Przez kolejne dwa lata swojej działalności zawodowej pełnił funkcję członka zarządu spółki Imbau GmbH z siedzibą we Frankfurcie, a w latach 2002-2008 pełnił funkcję członka zarządu spółek Bilfinger Berger Real Estate GmbH i Bilfinger + Berger Hochbau GmbH z siedzibą we Frankfurcie. Od 2009 roku jest prezesem Zarządu spółki Wolff & Müller Holding GmbH & Co. KG. Pan Udo Berner jest zależnym Członkiem Rady Nadzorczej ERBUD SA.
 

 

Prof. SGH dr hab. Gabriel Główka – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 


 
W Radzie Nadzorczej ERBUD S.A. zasiada od 2006 roku, zależny Członek Rady Nadzorczej ERBUD S.A.
 
W latach 1993-2000 pełnił funkcję dyrektora oddziału i dyrektora regionu warszawskiego w ING Bank Śląski S.A.. Przez kolejne trzy lata pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu, a następnie prezesa Zarządu w Śląskim Banku Hipotecznym S.A. Od 2003 roku do 2008 roku był wiceprezesem Zarządu w  BGŻ S.A. Od ponad 30 lat jest pracownikiem naukowym i wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – obecnie jest Dyrektorem  Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji oraz dziekanem w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie.. W latach 2002-2004 oraz ponownie od 2009 roku jest członkiem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej – Podkomisja ds. szacowania nieruchomości. Pan Gabriel Główka jest Członkiem Komitetu Audytu ERBUD SA.
 
 
 

Dr Albert Dürr – członek Rady Nadzorczej
 


 
W Radzie Nadzorczej Erbud S.A. zasiada od 2006 roku.
 
Albert Dürr ukończył w 2002 roku Uniwersytet w Berlinie na kierunku ekonomicznym. W 2004 roku uzyskał tytuł doktora na uczelni w Wiedniu.
Od 2005 roku jest związany z grupą Wolff & Müller, a od 2006 roku pełni funkcję prezesa Zarządu w spółkach grupy Wolff & Müller. Pan Albert Dürr jest zależnym Członkiem Rady Nadzorczej ERBUD SA.
 
 
 

Michał Otto – członek Rady Nadzorczej
 


 
W Radzie Nadzorczej ERBUD S.A. zasiada od 2012 roku, niezależny Członek Rady Nadzorczej ERBUD S.A..
 
Michał Otto posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania spółkami oraz instytucjami, takimi jak: ABN AMRO Securities (Polska) S.A., Bydgoski Bank Komunalny S.A., Dom Maklerski „DML”, IRCo Sp. z o. o. Obecnie pełni funkcję prezesa Zarządu w spółkach: Finco Group sp. z o. o. i Warszawski Fundusz Hipoteczny Sp. z o.o. .. Pan Michał Otto pełni również funkcję Przewodniczącego Komitetu  Audytu SA.
 
 
 

Janusz Reiter - członek Rady Nadzorczej

Janusz Reiter - członek Rady Nadzorczej W Radzie Nadzorczej ERBUD S.A. zasiada od 2016 roku, niezalęzny Członek Rady Nadzorczej ERBUD S.A..
 
Były ambassador RP w Republice Federalnej Niemiec (1990-95) i USA (2005-2007),   założyciel  Centrum Stosunków Międzynarodowych, niezależnego think tanku poświęconego  polityce zagranicznej i bezpieczeństwa,  w latach 2008-2011 specjalny wysłannik do spraw zmian  klimatycznych. Autor publikacji książkowych i prasowych, m.in. w dziennikach Frankfurter Allgemeine Zeitung,  Washington Post, tygodniku Die Zeit , a także w polskiej prasie. Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. Wielki Krzyż Zasługi z Gwiazdą i Wstęgą Republiki Federalnej Niemiec, nagrodę Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, honorowy tytuł College of the Atlantic w USA.  Obecnie  jest Członkiem  Rady Nadzorczej  firmy Solaris i Ergo Hestia. 


 

Piotr Kaczmarek - członek Rady Nadzorczej

 
W Radzie Nadzorczej ERBUD S.A. zasiada od 2018 roku, niezależny Członek Rady Nadzorczej ERBUD S.A..
 
Piotr Kaczmarek- absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierunek filologia germańska. Posiada tytuł CFA oraz licencję maklera papierów wartościowych.
 
Od początku kariery zawodowej związany z rynkiem kapitałowym. Ma 19 lat doświadczenia w analizie i wycenie instrumentów finansowych. Zarządzał portfelami akcji dwóch największych funduszy emerytalnych w Polsce: ING OFE i AVIVA OFE. Jest współautorem pierwszych na rynku funduszy emerytalnych, wzorcowych „Zasad Ładu Korporacyjnego”.
 
Początkowo pracował jako makler papierów wartościowych w Domu Maklerskim BMT S.A. (1994-1995), oraz w Banku Handlowym w Warszawie (1997-1998), a następnie jako dealer rynku kapitałowego w Banku Amerykańskim w Polsce S.A. (1999-2000). W latach 2000-2008 związany z ING Nationale-Nederlanden Polska PTE S.A., gdzie pracował kolejno jako analityk akcji, zarządzający portfelem akcji, dyrektor inwestycyjny ds. akcji. W 2006 r. został powołany na członka Zarządu Towarzystwa oraz objął stanowisko dyrektora departamentu inwestycyjnego. W latach 2009-2010 był zatrudniony na stanowisku zarządzającego w Skarbiec TFI S.A. W latach 2011-2016 pracował w Aviva PTE BZWBK S.A. zajmując kolejno stanowiska starszego analityka i zarządzającego portfelem akcji.
 
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w komitetach audytu spółek giełdowych. W latach 2016-2018 pełnił funkcję członka rady nadzorczej i przewodniczącego komitetu audytu w ROBYG S.A. oraz członka rady nadzorczej i komitetu audytu w HARPER HYGIENICS S.A.
 
Obecnie pełni funkcję członka rad nadzorczych i komitetów audytu w spółkach publicznych: GRUPA KĘTY S.A., FERRO S.A., DEVELIA S.A., VRG S.A. oraz członka rady nadzorczej w spółce niepublicznej NOVASERVIS spol. s.r.o.