Erbud
przejdź do serwisu www.erbud.pl

2020

30/07/2020 Raport bieżący nr 42/2020 (godz. 13:20)

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Erbud S.A. wraz z treścią projektów uchwał.

więcej >
29/07/2020 Raport bieżący nr 41/2020 (godz. 12:37)

Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 49,6 mln zł netto na robuty budowlane przy budowie " Budynku wielofunkcyjnego" w Dęblinie.

więcej >
27/07/2020 Raport bieżący nr 40/2020 (godz. 13:47)

Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane przez Spółkę zależną od Emitenta (ERBUD S.A.) - GWI Bauunternehmung GmbH (GWI GmbH) o wartości 6 mln EUR. - 26,5 mln zł

więcej >
24/07/2020 Raport bieżący nr 39/2020 (godz. 8:33)

Otrzymanie powiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

więcej >
24/07/2020 Raport bieżący nr 38/2020 (godz. 8:27)

Otrzymanie powiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

więcej >
23/07/2020 Raport bieżący nr 37/2020 (godz. 10:34)

Otrzymanie powiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

więcej >
22/07/2020 Raport bieżący nr 36/2020 (godz. 14:50)

Otrzymanie powiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR 

więcej >