Erbud
przejdź do serwisu www.erbud.pl

2020

02/09/2020 Raport bieżący nr 45/2020 (godz. 15:17)

Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 70,75 mln zł netto na realizacji zamierzenia budowlanego obejmującego budowę budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu wraz z wykończeniem w Stanie Fit-Out we Wrocławiu.

więcej >
25/08/2020 Raport bieżący nr 44/2020 (godz. 11:05)

Informacja o rejestracji w dniu 21 sierpnia 2020 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu Spółki.

więcej >
31/07/2020 Raport bieżący nr 43/2020 (godz. 16:10)

Podpisanie znaczącej Umowy o roboty budowlane pomiędzy ERBUD S.A. (Emitent) a spółka zależną od Emitenta - GWI Bauunternehmung GmbH (GWI).

więcej >
30/07/2020 Raport bieżący nr 42/2020 (godz. 13:20)

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Erbud S.A. wraz z treścią projektów uchwał.

więcej >
29/07/2020 Raport bieżący nr 41/2020 (godz. 12:37)

Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 49,6 mln zł netto na robuty budowlane przy budowie " Budynku wielofunkcyjnego" w Dęblinie.

więcej >
27/07/2020 Raport bieżący nr 40/2020 (godz. 13:47)

Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane przez Spółkę zależną od Emitenta (ERBUD S.A.) - GWI Bauunternehmung GmbH (GWI GmbH) o wartości 6 mln EUR. - 26,5 mln zł

więcej >
24/07/2020 Raport bieżący nr 39/2020 (godz. 8:33)

Otrzymanie powiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

więcej >