Erbud
przejdź do serwisu www.erbud.pl

2020

30/06/2020 Raport bieżący nr 30/2020 (godz. 16:06)

Wykaz akcjonariuszy ERBUD S.A. (Emitent) posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2020 roku co najmniej 5% ogólnej liczby głosów.

więcej >
30/06/2020 Raport bieżący nr 29/2020 (godz. 14:04)

Podpisanie znaczącej Umowy o roboty budowlane o wartości 23,3 mln zł na budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Grochowskiej 230 i 228 w Warszawie. 

więcej >
29/06/2020 Raport bieżący nr 28/2020 (godz. 18:49)

Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 21,37 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Krasin.

więcej >
26/06/2020 Raport bieżący nr 27/2020 (godz. 12:57)

Podpisanie Aneksu do znaczącej Umowy finansowej z PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie.

więcej >
22/06/2020 Raport bieżący nr 26/2020 (godz. 12:08)

Podpisanie Aneksu nr 1 o wartości 7,2 mln zł do znaczącej umowy na roboty budowlane. 

więcej >
04/06/2020 Raport bieżący nr 25/2020 (godz. 19:03)

Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 79,82 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie Farmy Wiatrowej Dębsk.

więcej >
04/06/2020 Raport bieżący nr 24/2020 (godz. 14:13)

Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 34,47 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Kozłowo.  

więcej >