Erbud
przejdź do serwisu www.erbud.pl

2020

28/05/2020 Raport bieżący nr 22/2020 (godz. 16:32)

Skup akcji własnych. 

więcej >
05/05/2020 Raport bieżący nr 21/2020 (godz. 16:00)

Podpisanie umów o łącznej wartości 37,21 mln PLN netto na budowę Elektrowni Fotowoltaicznych z 21 spółkami celowymi wchodzącymi w skład Grupy R.Power.

więcej >
30/04/2020 Raport bieżący nr 20/2020 (godz. 19:26)

Podpisanie Umów o łącznej wartości 68,74 mln zł netto ze spółkami należącymi do grupy EDF RENOUVELABLES S.A. przez Konsorcjum złożonym z ERBUD S.A. (Emitent) oraz PBDI S.A. (podmiot zależny od Emitenta). 

więcej >
29/04/2020 Raport bieżący nr 19/2020 (godz. 16:30)

Otrzymanie przez spółkę zależną od ERBUD S.A. (Emitent) – Erbud Operations Sp. z o.o. pisma od Inwestora – Uniwersytet Medyczny w Łodzi o odstąpieniu od Umowy o roboty budowlane przez Inwestora.

więcej >
16/04/2020 Raport bieżący nr 17/2020 (godz. 14:21)

Wpływ na działalność Emitenta i jego Grupy Kapitałowej w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 – powrót pracowników na rynek belgijski.

więcej >
06/04/2020 Raport bieżący nr 16/2020 (godz. 17:32)

Zawieszenie stosowania polityki dywidendy

więcej >
01/04/2020 Raport bieżący nr 15/2020 (godz. 11:54)

Wpływ na działalność Emitenta i jego Grupy Kapitałowej w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19

więcej >