Erbud
przejdź do serwisu www.erbud.pl

2018

28/12/2018 Raport bieżący nr 85/2015 (godz. 13:35)

Wydłużenie Umowy warunkowej do 31 marca 2019 roku w związku z przewidywanym brakiem uzyskania przez Inwestora w terminie umownym ( tj. do 31 grudnia 2018 r. ) zmiany projektu polegającej na posadowieniu budynku na jednej działce. 

więcej >
20/12/2018 Raport bieżący nr 84/2018 (godz. 16:31)

Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 40 mln zł na budowę budynku usługowo-hotelowego zamieszkania zbiorowego w Krakowie. 

więcej >
20/12/2018 Raport bieżący nr 83/2018 (godz. 15:39)

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Erbud S.A. wraz z treścią projektów uchwał.

więcej >
17/12/2018 Raport bieżący nr 82/2018 (godz. 14:32)

Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartości 25,97 mln zł netto na wykonanie Remontu nawierzchni dróg krajowych w latach 2018-2021 administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Rejon Nakło, Rejon Świecie, Rejon Toruń.

więcej >
07/12/2018 Raport bieżący nr 81/2018 (godz. 14:30)

Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane z podwykonawcą – Spółka pod firmą DEFOR S.A. z siedzibą w Śremie  

więcej >
07/12/2018 Raport bieżący nr 80/2018 (godz. 14:16)

Podpisanie umowy dodatkowej do Umowy na roboty budowlane o znaczącej wartości przez Spółkę zależną od Erbud S.A. (Emitent) – Erbud Rzeszów Sp. z o.o.

więcej >
04/12/2018 Raport bieżący nr 79/2018 (godz. 17:36)

Wniesienie przez Spółkę pozwu o zapłatę przeciwko Platinum Resort Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu.

więcej >