przejdź do serwisu www.erbud.pl

2018

07/12/2018 Raport bieżący nr 81/2018 (godz. 14:30)

Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane z podwykonawcą – Spółka pod firmą DEFOR S.A. z siedzibą w Śremie  

więcej >
07/12/2018 Raport bieżący nr 80/2018 (godz. 14:16)

Podpisanie umowy dodatkowej do Umowy na roboty budowlane o znaczącej wartości przez Spółkę zależną od Erbud S.A. (Emitent) – Erbud Rzeszów Sp. z o.o.

więcej >
04/12/2018 Raport bieżący nr 79/2018 (godz. 17:36)

Wniesienie przez Spółkę pozwu o zapłatę przeciwko Platinum Resort Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu.

więcej >
29/11/2018 Raport bieżący nr 79/2018 (godz. 15:25)

Zawarcie umowy wykonanie robót budowlanych o wartości 139,1 mln zł netto - przez konsorcjum z udziałem spółki zależnej od ERBUD S.A. (Emitent) - PBDI S.A.

więcej >
21/11/2018 Raport bieżący nr 77/2018 (godz. 15:51)

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – Rozpoczęcie negocjacji z Inwestorem dotyczących zawarcia aneksu do umowy o roboty budowlane. 

więcej >
21/11/2018 Raport bieżący nr 76/2018 (godz. 11:14)

Zawarcie umowy ramowej dotyczącej ustalenia warunków udzielania oraz realizacji zamówienia (wykonawczego) na wykonanie robót budowlanych o wartości 139,1 mln zł netto.  

więcej >
19/11/2018 Raport bieżący nr 75/2018 (godz. 17:14)

Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartości 23,6 mln zł netto ( 5,46 mln EUR) przez Spółkę zależną od Erbud S.A. (Emitent) - GWI GmbH.

więcej >