Erbud
przejdź do serwisu www.erbud.pl

2019

09/12/2019 Raport bieżący nr 68/2019 (godz. 14:33)

Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 80,5 mln na "Budowę nowych źródeł szczytowych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Elektrociepłowni Gdańskiej”. Umowa została podpisana przez Spółkę zależną od Emitenta tj. Erbud Industry Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od ERBUD S.A.). Inwestorem jest PGE Energia Ciepła S.A. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa. 

więcej >
04/12/2019 Raport bieżący nr 67/2019 (godz. 13:28)

Podpisanie znaczącej Umowy o roboty budowlane o wartości 54,4 mln zł na generalne wykonanie robót budowlanych polegających na budowie na nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej, obejmującej działkę nr 17/6, obręb 0022 Południe budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym wraz z kompletną infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu.

więcej >
02/12/2019 Raport bieżący nr 66/2019 (godz. 13:49)

Zmiany w składzie Zarządu ERBUD S.A. (Emitent)

więcej >
29/11/2019 Raport bieżący nr 65/2019 (godz. 17:48)

Podpisanie znaczącej umowy o roboty budowlane o wartości 11 152 tyś. EUR przez Spółkę zależną od Erbud S.A. - GWI GmbH, na budowę stanu surowego budynku mieszkalnego wraz z garażem podziemnym w Niederkasseler Lohweg 20 in Düsseldorf.

więcej >
29/11/2019 Raport bieżący nr 64/2019 (godz. 17:12)

Podpisanie znaczących Umów o roboty budowlane o łącznej kwocie 27,46 mln zł na Generalne wykonawstwo obiektu - "Zespół budynków mieszkaniowych ETAP LMNO oraz Etap TUW - Warszawa ul. Jaśminowa / Pory" ze spółkami z Grupy Ronson Development : Etap LMNO- TRURO Sp. z o.o. oraz ETAP TUW - TOTTON Sp. z o.o.

więcej >
28/11/2019 Raport bieżący nr 61/2019 (godz. 15:20)

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – zawarcie znaczącej umowy o wartości 22,36 mln zł netto na budowę Farmy Wiatrowej Świecie oraz spełnienie się warunku zawieszającego. 

więcej >
28/11/2019 Raport bieżący nr 60/2019 (godz. 15:16)

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – zawarcie znaczącej umowy o wartości 56,89 mln zł netto na budowę Farmy Wiatrowej Dębowa Łąka oraz spełnienie się warunku zawieszającego. 

więcej >