przejdź do serwisu www.erbud.pl

2019

06/06/2019 Raport bieżący nr 38/2019 (godz. 11:39)

Podpisanie znaczącej Umowy przez Erbud S.A. o wartości 45,4 mln zł brutto. Umowa dotyczy zamówienia: "Termomodernizacja Budynku Głównego Szpitala oraz Budynku Polikliniki celem poprawy efektywności energetycznej SPSK Nr 4 w Lublinie"

więcej >
30/05/2019 Raport bieżący nr 37/2019 (godz. 15:20)

Wykonanie przez Spółkę zależną od Erbud S.A. (Emitent) Erbud Operations Sp. z o.o. prac termomodernizacyjnych na budynku głównym Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. (w formule "projektuj i buduj") za kwotę 41,8 mln brutto PLN

więcej >
30/05/2019 Raport bieżący nr 36/2019 (godz. 12:46)

Pozew wzajemny Platinum Resort Sp. z o.o.

więcej >
24/05/2019 Raport bieżący nr 35/2019 (godz. 16:38)

Wykaz akcjonariuszy Spółki, posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 maja 2019 roku, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym oraz w ogólnej liczbie głosów.

więcej >
24/05/2019 Raport bieżący nr 34/2019 (godz. 16:22)

Treści podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ERBUD S.A. w dniu 24 maja 2019 roku.

więcej >
23/05/2019 Raport bieżący nr 33/2019 (godz. 13:57)

Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 24,76 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Żukowice. 

więcej >
21/05/2019 Raport bieżący nr 32/2019 (godz. 14:40)

Spełnienie się warunków zawieszających istotnej umowy na roboty budowlane z dnia 12.06.2018 roku dotyczącej opracowania projektu wykonawczego, wybudowania i przekazania do eksploatacji farmy wiatrowej Potęgowo – Zachód o mocy 118,25 MW.

więcej >