przejdź do serwisu www.erbud.pl

2019

11/03/2019 Raport bieżący nr 12/2019 (godz. 15:20)

Polityka dywidendy w ERBUD S.A. (Emitent) 

więcej >
08/03/2019 Raport bieżący nr 11/2019 (godz. 15:51)

Otrzymanie nakazu rozpoczęcia robót budowlanych dotyczących inwestycji Port Popowice Faza II Budynek B (z wyłączeniem budynku C) wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, w tym małą architekturą i zielenią, budowlami towarzyszącymi, a także infrastrukturą techniczną i przyłączami.

więcej >
15/02/2019 Raport bieżący nr 10/2019 (godz. 13:23)

Podpisanie Aneksu nr 1 do znaczącej Umowy warunkowej o roboty budowlane - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową przy ul. Chmielewskiego 23 w Szczecinie – Etap I – na działkach nr ewid. 3/8, 3/10 obręb 1058 wraz z niezbędną do eksploatacji tego budynku infrastrukturą nadziemną i podziemną, zagospodarowaniem terenu oraz murami oporowymi w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji.

więcej >
04/02/2019 Raport bieżący nr 9/2019 (godz. 17:15)

Podpisanie aneksu zmieniającego umowę warunki umowy - Potęgowo Wschód 

więcej >
30/01/2019 Raport bieżący nr 8/2019 (godz. 14:01)

Podpisanie Aneksu do znaczącej Umowy finansowej z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie. 

więcej >
28/01/2019 Raport bieżący nr 7/2019 (godz. 11:52)

Podpisanie Aneksów do znaczących Umów finansowych z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie. 

więcej >
16/01/2019 Raport bieżący nr 6/2019 (godz. 13:53)

Podpisanie Aneksu do znaczącej Umowy finansowej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

więcej >
16/01/2019 Raport bieżący nr 5/2019 (godz. 13:22)

Wykaz akcjonariuszy ERBUD S.A. (Emitent) posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,w dniu 16 stycznia 2019 roku co najmniej 5% ogólnej liczby głosów.

więcej >
16/01/2019 Raport bieżący nr 4/2019 (godz. 13:05)

Treści podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ERBUD S.A. w dniu 16 stycznia 2019 roku.

więcej >
14/01/2019 Raport bieżący nr 3/2019 (godz. 11:27)

Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku. 

więcej >