Centrum Praskie Koneser w Warszawie

KONTRAKT Centrum Praskie Koneser w Warszawie
INWESTOR Centrum Praskie Koneser Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
TERMIN REALIZACJI A. 12.10.2015 - 16.08.2016
B. 09.01.2017 - 20.02.2018
KUBATURA m³ A. 174 257,40
B. 51 534,00 
POWIERZCHNIA m² A. 39 202,00
B. 13 298,00
ZAKRES PRAC A. wykonanie kondygnacji podziemnych od -3 do 0 oraz konstrukcji budynku J kompleksu Centrum Praskie Koneser przy ul. Ząbkowskiej w Warszawie wraz z towarzyszącą infrastrukturą
B. roboty budowlane w zakresie shell&core oraz instalacyjne dla budynków B ( przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków magazynowo socjalnego i  produkcyjnego ze zmianą funkcji na obiekt usługowo hotelowy z uzupełniającą funkcją usługowo-handlową ) oraz C (nadbudowa budynku Filtracji ze zmianą funkcji na obiekt usługowy wielofunkcyjny z przewagą funkcji biurowej) wraz z niezbędną infrastrukturą  techniczną i zagospodarowaniem terenu.

 

zobacz pozostałe