Erbud

Budowa RETAIL PARK w Cieszynie

KONTRAKT Budowa RETAIL PARK  w Cieszynie
INWESTOR ADV Por Property Investment Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa,
ul. Królowej Marysieńki 38, 02-954 Warszawa, NIP 951-23-12-196
TERMIN REALIZACJI 2015.08 - 2015.11
KUBATURA m³ 16 392
ZAKRES PRAC Kompleksowa realizacja inwestycji obejmująca wykonanie części zespołu budynków handlowo-usługowo-biurowych, wraz z drogami, wjazdami i wyjazdami oraz infrastrukturą techniczną w ramach Cieszyńskiego Parku Handlowego

 

zobacz pozostałe