Erbud

Centrum Praskie Koneser w Warszawie

KONTRAKT Centrum Praskie Koneser w Warszawie
INWESTOR Centrum Praskie Koneser Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
TERMIN REALIZACJI A. 10.2015 - 05.2019
B. 01.2017 - 05.2019
KUBATURA m³ A. 174 257,40
B. 51 534,00 
POWIERZCHNIA m² A. 39 202,00
B. 13 298,00
ZAKRES PRAC
A. wykonanie (roboty konstrukcyjne, ściany szczelinowe, wzmocnienie gruntu, podbicia fundamentów bud. istniejących, roboty instalacyjne) kondygnacji podziemnych od -3 do 0 budynków FHOP oraz D, roboty budowlane i instalacyjne w zakresie shell&core dla budynku J oraz budynku D kompleksu Centrum Praskie Koneser przy ul. Ząbkowskiej w Warszawie wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną
B. roboty budowlane i instalacyjne w zakresie shell&core dla budynku B (przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków magazynowo socjalnego i produkcyjnego ze zmianą funkcji na obiekt usługowo hotelowy z uzupełniającą funkcją usługowo-handlową ) oraz budynku C (nadbudowa budynku Filtracji ze zmianą funkcji na obiekt usługowy wielofunkcyjny z przewagą funkcji biurowej), prace wykończeniowe oraz częściowy fit-out dla obu budynków, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu kompleksu Centrum Praskie Koneser przy ul. Ząbkowskiej w Warszawie

 

zobacz pozostałe