Erbud

Kompleks Mieszkaniowy przy ul.Kościuszki w Krakowie

KONTRAKT Kompleks Mieszkaniowy przy ul.Kościuszki w Krakowie 
INWESTOR ECHO Investment S.A.
TERMIN REALIZACJI 18.01.2016r. - 18.08.2017r.
KUBATURA m³ 32 115
ZAKRES PRAC Wykonanie robót budownalych w systemie generalnego wykonawstwa Kompleksu Mieszkalnego przy ul. Kościuszki w Krakowie  wraz z otoczeniem, infrastrukturą zewnętrzną, infrastrukturą drogową, uzbrojeniem podziemnym, parkingami oraz zagospodarowaniem terenu.

 

zobacz pozostałe