Erbud

Budynek mieszkalny przy ul. Dożynkowej we Wrocławiu

KONTRAKT Budynek mieszkalny przy ul. Dożynkowej we Wrocławiu
INWESTOR Longbridge Future Sp. z o.o. ul. Wynalazek 4B, 02-677 Warszawa
TERMIN REALIZACJI 01.2016 - 01.2018
KUBATURA m³ 69 932,30              
POWIERZCHNIA m² a) Powierzchnia Inwestycji: 11 717,00
b) Powierzchnia Zabudowy Inwestycji: 3 994,32
ZAKRES PRAC Generalne Wykonawstwo w zakresie Budowy zespołu mieszkalnego wielorodzinnego z wbudowanym garażem podziemnym - Etapy 0 i A.

 

zobacz pozostałe