Erbud

Budowa i przebudowa budynku ZOZ Dębica

KONTRAKT Budowa i przebudowa budynku ZOZ Dębica
INWESTOR Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy
TERMIN REALIZACJI 05.2017-04.2019
KUBATURA m³ 9 884
POWIERZCHNIA m² 2 946
ZAKRES PRAC Budowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dla potrzeb centralnej sterylizacji, stacji dezynfekcji łóżek, bloku operacyjnego i wyniesionego lądowiska dla helikopterów. Zakres prac: roboty ziemne , roboty wybrzeniowe, roboty żelbetowe, roboty instalacji wod-kan, CO, CT, wentylacji i klimatyzacji, roboty elektryczne i teletechniczne, roboty wykończeniowe , roboty drogowe, zieleń , mała architektura, dostawa sprzętu.

 

zobacz pozostałe