Erbud

Ośrodek Psychiatryczny dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

KONTRAKT Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego i realizacja zadania: Budowa Ośrodka Psychiatrycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
INWESTOR Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
TERMIN REALIZACJI 2013.10-2016.08
KUBATURA m³ 22.715
POWIERZCHNIA m² 5.157
ZAKRES PRAC "Budowa Ośrodka Psychiatrycznego wraz ze Specjalistyczną Poradnią Konsultacyjną i zespołem techniczno – administracyjnym wraz z łącznikiem; częściowo podpiwniczony oraz trzy kondygnacje nadziemne, drogi i parkingi, zagospodarowanie terenu, wyposażenie budynku i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie"

 

zobacz pozostałe