Erbud

Centrum kliniczne UM we Wrocławiu

KONTRAKT Wykonanie projektu wykonawczego oraz wykonanie rozbudowy Centrum klinicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213, 50-556 Wrocław, o Klinikę Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu
INWESTOR Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
TERMIN REALIZACJI 2013.05-2015.04
KUBATURA m³ 47.607
POWIERZCHNIA m² 12.880
ZAKRES PRAC Wykonanie projektu wykonawczego, budowa budynku Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej wraz z łącznikiem, z 1 kondygnacją podziemną i 4 nadziemnymi, zagospodarowanie terenu, wyposażenie budynku i terenu w zakresie elementów stałych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

 

zobacz pozostałe