Erbud

Poprawa efektywności energetycznej w wybranych publicznych, wojewódzkich Zakładach Opieki Zdrowotnej

KONTRAKT Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej oraz modernizacja instalacji grzewczych w wybranych publicznych, wojewódzkich zakładach opieki zdrowotnej realizowanej w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
INWESTOR Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie; Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie; Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ z siedzibą w Tarnowie
TERMIN REALIZACJI 2013.02-2014.09
KUBATURA m³ 533.803
POWIERZCHNIA m² 135.726
ZAKRES PRAC Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej oraz modernizacja instalacji grzewczych w wybranych publicznych, wojewódzkich zakładach opieki zdrowotnej realizowanej w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

 

zobacz pozostałe