Erbud

Budynki mieszkalne wielorodzinne z garażem podziemnym Apartamenty Novum w Krakowie

KONTRAKT Budynki mieszkalne wielorodzinne z garażem podziemnym Apartamenty Novum w Krakowie
INWESTOR Durham Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17; 00-203 Warszawa
TERMIN REALIZACJI 2012.02-2014.10
KUBATURA m³ 193.359
ZAKRES PRAC Projekt dostarczony przez Zleceniodawcę. Budowa w systemie Generalnego Wykonawstwa 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z dwupoziomowym garażem podziemnym oraz infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu. Łącznie: 410 mieszkań, 452 miejsc parkingowych w garażu podziemnym.

 

zobacz pozostałe