Erbud

Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie Szczecińskim

KONTRAKT Poprawa dostępności i funkcjonalności budynków i elementów zagospodarowania Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim
INWESTOR Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin
TERMIN REALIZACJI 2012.12-2014.06
KUBATURA m³ 18.448
ZAKRES PRAC Wykonanie rozbiórek istniejących obiektów budowlanych oraz infrastruktury technicznej, wzniesienie budynku głównego oraz budynków towarzyszących, wykończenie ich oraz zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem oraz infrastrukturą techniczną. Do wykonania znacznej części kontraktu (1/3) są prace instalacyjne (sanitarne: inst. solarna, pompy ciepła, C.O., wod.-kan. itp i elektryczne: telewizji dozorowej, SAP, inst. przywoławcza, inst. gaszenia gazem, okablowanie strukturalne i inne). PW dostarczony przez Inwestora.

 

zobacz pozostałe