Erbud

Budynek Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Krakowie

KONTRAKT Budynek Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Krakowie
INWESTOR Gmina Miejska Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, 31-586 Kraków, ul. Centralna 53
TERMIN REALIZACJI 2009.07-2010.12
KUBATURA m³ 2.610
POWIERZCHNIA m² 810
ZAKRES PRAC Projekt dostarczony przez Zleceniodawcę. Budowa budynku Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego wraz z zagospodarowaniem terenu, przebudową ul. Powiśle oraz istniejącego parkingu dla autobusów, budową przyłączy wod.-kan., przebudową sieci c.o. i gazowej, budową linii kablowych zasilających, przebudową istniejących linii kablowych, budową i przebudową linii oświetlenia zewnętrznego.

 

zobacz pozostałe