Erbud

Katowickie Centrum Onkologii

KONTRAKT Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z przebudową budynków istniejących w strefie stykowej w ramach inwestycji „Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z rozbudową i nadbudową budynków na terenie Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego”, przy ul Raciborskiej 27, 40-074 Katowice – Etap I”
INWESTOR Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, ul. Raciborska 26,
40-074 Katowice
TERMIN REALIZACJI 2015.01 - 2016.02 
KUBATURA m³ 17 080
POWIERZCHNIA m² 3 593
ZAKRES PRAC

Na przedmiot zamówienia składają się:

1) budowa budynku Bloku Operacyjnego
2) przebudowa części budynku Oddziału Dermatologii oraz przebudowa części budynku Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
3) przebudowa przyłączy zewnętrznych,
5) zakup i montaż wyposażenia meblowego zabudowanego dla budynku Bloku Operacyjnego,
4) zakup i montaż sprzętu medycznego zabudowanego dla budynku Bloku Operacyjnego oraz dla Centralnej Sterylizacji
5) przebudowa oraz budowa elementów zagospodarowania terenu wraz z zielenią

 

zobacz pozostałe