Erbud

Przebudowa dachu magazynu nawozów w Grupie Azoty, Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

KONTRAKT Przebudowa dachu magazynu nawozów bud. 419 w Wydziale Saletrzaku JP Nawozy w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
INWESTOR GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu przy ul. Mostowej 30A, 47-220 Kędzierzyn - Koźle, NIP: 749-00-05-094
TERMIN REALIZACJI 2015.01 - 2015.11
KUBATURA m³ 228.170
ZAKRES PRAC Wykonanie robót budownalych polegających na wymianie poszycia dachu, wymianie wiązarów, płatwi dachowych, pomostów roboczych, wymianie okien w pasie sprężeń pionowych z zastosowaniem systemu zdalnego otwierania i zamykania z instalacją sprężonego powietrza, wymianie okien nad bramami wjazdowymi, wymianie systemu rynien dachowych i rur spustowych oraz systemowych drabin zewnętrznych, renowacji ścian żelbetowych hali łącznie z warstwami chemoodpornej izolacji wewnętrznej i zewnętrznej, renowacji żelbetowego kanału technologicznego wraz z wyminą krat, wykonaniu otworu w posadzce, wymianie systemu oświetlenia hali i wymianie instalacji odgromowej.

 

zobacz pozostałe