Erbud

Budynek mieszkalno – usługowy; Wrocław, ul. Dąbrowskiego 40

KONTRAKT Budowa budynku mieszkalno - usługowego z garażem podziemnym, wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą terenu oraz zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, w tym małą architekturą i zielenią, budowlami towarzyszącymi, a także układem komunikacyjnym”, położonych we Wrocławiu, przy ul .Dąbrowskiego 40. 
INWESTOR VD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MIESZKANIA X spółka komandytowa 
TERMIN REALIZACJI uzyskanie pozwolenia na użytkowanie - 64 tygodnie od otrzymania nakazu rozpoczęcia robót; spełnienie przesłanek do wydania Świadectwa Przejęcia Aranżacji dla robót w klatce schodowej B i C to 73 tygodnie od otrzymania nakazu rozpoczęcia robót 
KUBATURA m³ 28 264 m3                      
POWIERZCHNIA m² Powierzchnia całkowita: 9 527,06 m2;  Powierzchnia zabudowy 1 593 m2         
ZAKRES PRAC Generalne wykonawstwo w zakresie prac m.in.: rozbiórka istniejącej zabudowy pawilonowej; budowa i wykończenie Obiektu w Standardzie Wykończenia i Wyposażenia Obiektu (lokale o funkcji mieszkalnej w standardzie „pod klucz”, lokale o funkcji usługowo biurowej w Standardzie Deweloperskim), dostawa i montaż wyposażenia do lokali w standardzie „pod klucz”, budowa dróg dojazdowych i wewnętrznych, budowa sieci i przyłączy zewnętrznych, 

 

zobacz pozostałe