Erbud

LIV Akademiki w Krakowie

KONTRAKT LIV Akademiki w Krakowie
INWESTOR EQUAL REAL ESTATE S.A. 
TERMIN REALIZACJI 12.2018- 08.2020
KUBATURA m³ 36 864
ZAKRES PRAC Budowa budynku usługowo – hotelowego zamieszkania zbiorowego z biurami oraz garażem podziemnym oraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wod.-kan., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, c.o., teletechnicznej, przyłączy: wodnego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, cieplnego, wewnętrznych instalacji poza budynkiem: wodnej i energetycznej oraz zagospodarowaniem terenu.

 

zobacz pozostałe