Erbud

Przebudowa i rozbudowa krytej pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR w Stargardzie

KONTRAKT Przebudowa i rozbudowa krytej pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR w Stargardzie 
INWESTOR Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. 
TERMIN REALIZACJI 26.04.2019-26.10.2020
KUBATURA m³ 27 540
POWIERZCHNIA m² powierzchnia całkowita: 5 392
powierzchnia użytkowa: 4 542
ZAKRES PRAC Wykonanie robót rozbiórkowych oraz budowlanych wraz z robotami instalacyjnymi, zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą techniczną.
W zakres prac wchodzi także wykonanie niecek basenowych, dostarczenie wyposażenia oraz serwisowanie obiektu przez okres jednego roku. 

 

zobacz pozostałe