Erbud

Zakład termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Koninie

KONTRAKT Projektowanie i budowa Zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Koninie
INWESTOR Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie (62-510) przy ul. Sulańskiej 13
TERMIN REALIZACJI 2012.11-2015.12
KUBATURA m³ 140.744
ZAKRES PRAC Inwestycja w formule: "Zaprojektuj i wybuduj" polega na budowie zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Koninie. Zakład będzie składał się z jednej linii technologicznej termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych o wydajności minimalnej 94 000Mg/rok, pracującej 24h/dobę, 7dni w tygodniu. "Produktami" powstającymi w wyniku działania Zakładu będą: energia elektryczna i cieplna, surowce wtórne, spaliny (oczyszczone zgodnie z wymaganiami unijnego i polskiego prawa) oraz stałe odpady poprocesowe z oczyszczania spalin.

 

zobacz pozostałe