Erbud
przejdź do serwisu www.erbud.pl

Reguła zmiany podmiotu uprawnionego do badania SF

INFORMACJA O TREŚCI OBOWIĄZUJĄCEJ W ERBUD SA. REGUŁY DOTYCZĄCEJ ZMIENIANIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Zgodnie z zasadą I.Z.1.11. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016" (Załącznik do Uchwały nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r.) Zarząd ERBUD SA  informuje, iż w Spółce obowiązują reguły dotyczące zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, oparte o zapisy:
  • ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym;
  • Ustawy o rachunkowości.