Budowa budynku administracyjno-biurowego IPN w Lublinie

Lublin
Budowa budynku administracyjno-biurowego IPN w Lublinie
Kontrakt:
Budowa budynku administracyjno-biurowego IPN w Lublinie
Inwestor:
Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa
Data realizacji:
2014-08 - 2017-04
Kubatura m3:
16 359
Powierzchnia m2:
pow. netto 3 201 m2, pow. całkowita 4 227 m2
Oddział:
Rzeszów
Segment:
Użyteczność publiczna

Zakres prac

Budowa nowego budynku biurowego, z kompletem instalacji wewnętrznych i zagospodarowaniem terenu, obejmującym układ komunikacyjny, z nowym wjazdem na działkę oraz infrastrukturę techniczną w postaci przyłączy i instalacji zewnętrznych. Budynek będzie przeznaczony na siedzibę oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. W zakresie zamówienia są: wzmocnienie podłoża gruntowego, wykonanie kompletnych robót konstrukcyjnych i wykończeniowych, wykonanie instalacji sanitarnych, wentylacji i klimatyzacji elektrycznych i teletechnicznych w tym instalacji audiowizualnej, budowa sieci zewnętrznych i przyłączy.

Lokalizacja

Udostępnij realizację: