Budowa instalacji odsiarczania spalin

Poznań
Budowa instalacji odsiarczania spalin
Kontrakt:
Wykonanie kompleksowych robót budowlanych dla zadania "Budowa instalacji odsiarczania spalin dla kotła K2 w Dalki Poznań ZEC SA - Elektrociepłownia Karolin przy ul. Gdyńskiej 54, 61-019 Poznań"
Inwestor:
ALSTOM Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa
Data realizacji:
2014.07-2014.07
Kubatura m3:
2.701
Powierzchnia m2:
4.825
Oddział:
Katowice
Segment:
Energetyka

Zakres prac

1. Fundamenty faza 1/FF,NID, Silos reagentu; 2. Fundamenty faza 2/budynek kompresowni i rozdzielnia el; 3. Fundamenty faza 1/Silos produktu końcowego; 4. Fundamenty faza 4/ kanały spalin; 5. Fundamenty faza 3/ kanały spalin; 6. Budowa budynku kompresorowni i rozdzielni elektrycznej; 7. Przekładki i sieci zewnętrzne; 8. Prace budowlane wykończeniowe obiekt 6-7; 9. Roboty drogowe.

Lokalizacja

Udostępnij realizację: