Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin w Zakładzie EC-3 Veolia Energia Łódź SA - Wykonanie kompleksowych robót budowlanych

Łódź
Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin w Zakładzie EC-3 Veolia Energia Łódź SA - Wykonanie kompleksowych robót budowlanych
- Brak Zdjęcia  -
Kontrakt:
Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin w Zakładzie EC-3 Veolia Energia Łódź SA - Wykonanie kompleksowych robót budowlanych
Inwestor:
Veolia Energia Łódź S.A., 92-550 Łódź, ul. J. Andrzejewskiej 5
Data realizacji:
2015.07 - 2016.04
Oddział:
Katowice
Segment:
Energetyka

Zakres prac

Zakres zamówienia ERBUD SA obejmuje: Roboty ziemne, budowlano-konstrukcyjne, instalacyjne oraz roboty wyburzeniowe: - Fundamenty budynku technologicznego; - Fundamenty silosów reagentu i produktu końcowego; - Budowa budynku kompresorowni i rozdzielni elektrycznej; - Fundamenty kanałów spalin; - Fundamenty estakad technologicznych; - Roboty wyburzeniowe istniejących obiektów - Przekładki i sieci zewnętrzne; - Roboty drogowe

Lokalizacja

Udostępnij realizację: