Budynki mieszkalne przy ul. Chmielewskiego 23 w Szczecinie - etap II i III

Budynki mieszkalne przy ul. Chmielewskiego 23 w Szczecinie - etap II i III
Kontrakt:
Budynki mieszkalne przy ul. Chmielewskiego 23 w Szczecinie - etap II i III
Inwestor:
BEST DEWELOPER Sp. z o.o. ul. Południowa 27D, 71-001 Szczecin
Data realizacji:
01.2022 - 01.2024
Kubatura m3:
38 391
Powierzchnia m2:
18 894
Oddział:
Szczecin
Segment:
Mieszkania

Zakres prac

Budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi przy ul. Chmielewskiego - ETAP II i III na działkach 3/5, 3/6, 3/7, 3/10, 3/17 obręb 1058 wraz z niezbędną do eksploatacji budynków infrastrukturą nadziemną i podziemną, zagospodarowaniem terenu oraz murami oporowymi w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji.

Udostępnij realizację: