Centrum Medycyny Nieinwazyjnej w Gdańsku

Gdańsk
Centrum Medycyny Nieinwazyjnej w Gdańsku
Kontrakt:
Centrum Medycyny Nieinwazyjnej w Gdańsku
Inwestor:
Gdański Uniwersytet Medyczny
Data realizacji:
10.2018 - 10.2020
Kubatura m3:
140 802,72 m3
Powierzchnia m2:
54,401 m2
Oddział:
Toruń
Segment:
Szpitale

Zakres prac

Kompleksowa realizacja budynku A wchodzącego w skład obiektu CMN wraz z budową łącznika naziemnego do CMI. Dodatkowo realizacja: infrastruktury technicznej, sieci, przyłączy, zagospodarowania terenu, robót rozbiórkowych a także dostawy, montażu, instalacji wraz z uruchomieniem wymagającego wbudowania i stałych podłączeń sprzętu medycznego. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla budynku i łącznika, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Lokalizacja

Udostępnij realizację: