Erbud

Certyfikaty

Zintegrowany System Zarządzania obowiązujący w ERBUD S.A. jest oparty  na procesach umożliwiających realizację polityki jakości, polityki środowiskowej oraz polityki BHP i wynikających z nich celów, a także wytwarzanie wyrobów i usług spełniających wymagania klientów.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

 

Realizując wymagania wynikające z procesowego podejścia w odniesieniu do Zintegrowanego  Systemu Zarządzania, zostały wyodrębnione następujące procesy:

  • procesy zarządzania;
  • procesy zasadnicze;
  • procesy pomocnicze.

Decyzją Centrum Certyfikacji Jakości w Warszawie, ERBUD S.A otrzymał certyfikacje w trzech obszarach Zarzadzania Jakością, tj.:

1) QMS (Quality Management System) – Zarzadzanie Jakością

- ISO 9001:2015
- AQAP 2110:2016

 
 

2) EMS (Environmental Management System) – Zarzadzanie Środowiskowe

- ISO 14001:2015

3) BHP (Health and Safety  Management System) – Zarządzanie BHP

- ISO 45001:2018
- PN-N 18001:2004
- BS OHSAS 18001:2007