Działania w obszarze edukacji

Bierzemy odpowiedzialność za rozwój i kształcenie młodych ludzi.

1 Współpraca ze szkołami średnimi

Współpracujemy z wybranymi szkołami średnimi, w których dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem odnośnie zawodu budowlańca. Wiemy, jak ważne jest pokazanie wszystkich aspektów tego trudnego zawodu. Mając na uwadze jak bardzo kluczowe jest prawidłowe przygotowanie młodych ludzi do pracy w branży budowlanej, prowadzimy zróżnicowane akcje na terenie samych szkół, jak i na naszych budowach.

Lista szkół objętych patronatem ERBUD:

zsb
zsku
technikum budownictwa i architektury
zespół szkół ponadgimnazjalnych Łódź

2 Działania na uczelniach wyższych

Nasze działania na uczelniach wyższych o profilu technicznym, skierowane są do studentów kierunku budownictwo oraz innych kierunkach technicznych takich jak min: inżynieria środowiska, energetyka, elektryka, mechanika. Prowadzone działania mają na celu przybliżyć studentom branżę budowlaną. Chcemy przybliżać przyszłym absolwentom pracę, jaka ich czeka, możliwości rozwoju w branży i wszystkie dostępne perspektywy. W tym celu współpracujemy z biurami karier, władzami uczelni i wydziałów oraz przedstawicielami kół naukowych.

3 Realizowane Projekty i Programy

Nasza Misja Edukacja obejmuje zarówno bezpośrednie formy nauczania i wspierania młodych ludzi, jak i działania długofalowe. Do tych drugich zaliczyć można naszą aktywność w programach bądź projektach, których rezultatem ma być wypracowanie optymalnych rozwiązań i modelowego systemu kształcenia w szkołach branżowych, jak i na uczelniach technicznych.

ERBUD

Złap nas i dołącz do ERBUD

Oferty pracy