EMAS

EMAS

EMAS

EMAS (skrót od EcoManagement and Audit Scheme) jest najbardziej wiarygodnym ze standardów zarządzania środowiskowego w Unii Europejskiej. Rejestracja w systemie oznacza spełnienie przez ERBUD i ONDE najbardziej restrykcyjnych wymagań ochrony środowiska. Certyfikat EMAS posiada obecnie w Polsce zaledwie 69 podmiotów.

ERBUD

Pierwsza Polska Firma Budowlana z EMAS

Pierwsza Polska Firma Budowlana z EMAS

Jesteśmy pierwszą polską firmą budowlaną, która otrzymała EMAS, czyli unijny system ekozarządzania i audytu. To najważniejsza w branży certyfikacja środowiskowa, otrzymał go ERBUD oraz spółka córka − ONDE. To obecnie najwyższe unijne wyróżnienie w zakresie ekologii.

Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego i poddanie się zewnętrznej ocenie akredytowanego weryfikatora środowiskowego to obiektywne potwierdzenie skuteczności naszych wieloletnich działań. EMAS pozwala nam usystematyzować wszystkie działania związane z ochroną środowiska, zapewnić pełną sprawozdawczość efektów prowadzonej działalności budowlanej i ciągle doskonalić jej wyniki przez określanie odpowiednich programów środowiskowych. Otrzymanie wpisu jest ogromnym wyróżnieniem, ale też motywacją do dalszej, nieustającej pracy na rzecz ciągłej poprawy efektów działalności środowiskowej.

Bartosz Wiśniewski, dyrektor pionu BHP ERBUD S.A.
odpowiedzialny za obszar BHP i środowiska

ERBUD

System ekozarządzania i audytu EMAS

System ekozarządzania i audytu EMAS

to unijny system certyfikacji środowiskowej, który funkcjonuje w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS). Wpis do rejestru EMAS dokonuje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

System ekozarządzania i audytu (EMAS) jest adresowany do wszystkich rodzajów organizacji zainteresowanych wdrażaniem kompleksowych rozwiązań w obszarze ochrony środowiska, zarówno przedstawicieli firm, jak i instytucji niekomercyjnych. to użyteczne narzędzie tworzenia w organizacjach kultury zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego zarządzania dostępnymi zasobami i energią. Wymagania systemu ekozarządzania i audytu EMAS dają wytyczne, swoiste wskazówki, dzięki którym organizacje porządkują obowiązki w zakresie ochrony środowiska, optymalizują ponoszone koszty i efektywnie zarządzają energią i zasobami.