Aktualności

Erbud buduje najwięcej powierzchni handlowych w Polsce

Erbud znalazł się na 1. miejscu w zestawieniu przygotowanym przez serwis kompasinwestycyjny.pl w kategorii najaktywniejszych generalnych wykonawców branży budowlanej w segmencie handlowo-usługowym. Erbud posiada na swoim koncie najwięcej, bo 11 projektów.

Według zestawienia Erbud posiada 11 projektów, w tym cztery już zrealizowane, tj.: budowa Dekady Brodnica, Galerii Galaktyka we Wrocławiu, Galerii Grona Park w Zielo­nej Górze i Retail Park Biel­sko w Bielsku-Białej. Miesięcznik wylicza także największe projekty będące jeszcze w fazie realizacji, tj. budowę warszawskiej Hali Koszyki oraz Centrum Handlowo-Rozrywkowego „Vivo!” w Stalowej Woli. Za najaktywniejszych inwestorów uznano Rank Progress (11 projektów), IKEA Centres Poland (9 projektów) oraz Mayland Real Estate i Dekada Realty (po 7 projektów). Zestawienie, mające na celu wskazanie najbardziej aktywnych inwesto­rów i generalnych wyko­nawców, zostało przygotowane na podstawie projek­tów wpisanych do bazy serwisu kompasinwestycji.pl. W zestawieniu uwzględniono wszystkie fazy inwestycji – od plano­wania, poprzez projektowa­nie, budowę, aż do jej za­kończenia, w tym także projekty wstrzymane. Rejestr obejmuje projekty przeznaczone do realizacji od I kwartału 2014 r. Zestawienie opublikowano w ostatnim numerze miesięcznika „Builder”.