Aktualności

ERBUD i PBDI wybudują trzy farmy wiatrowe

ERBUD S.A. w konsorcjum z PBDI S.A. podpisał trzy umowy ze spółkami należącymi do grupy EDF RENOUVELABLES S.A.

W ramach umowy z Wiatropol Ustka Sp. z o.o. konsorcjum wykona roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Ustka. Wartość kontraktu netto to 26,97 mln zł netto. Druga umowa obejmuje roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Górzyca dla Starke Wind Górzyca Sp. z o.o. Kontrakt jest wart 26,83 mln zł netto. W ramach trzeciej umowy konsorcjum ERBUD S.A. i PBDI S.A. wykona roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Parnowo dla Wiatropol Parnowo Sp. z o.o. Wartość tego kontraktu wynosi 14,94 mln zł netto. Łączna wartość kontraktów to 68,74 mln zł netto. Termin realizacji wszystkich prac wyznaczono na 24 lipca 2021 roku.