Aktualności

ERBUD Liderem Klimatycznym

Budowlany potentat zajął pierwsze miejsce w rankingu „Liderzy Klimatyczni Polska 2022” miesięcznika „Forbes”. ERBUD najskuteczniej walczył ze zmniejszeniem śladu węglowego, czego efektem było 61,03 proc. rocznej redukcji intensywności emisji.

- Otrzymane wyróżnienie to potwierdzenie i docenienie naszych wyborów biznesowych. Wyniki rankingu to również kolejny twardy dowód jak poważnie traktujemy działania prośrodowiskowe w Grupie ERBUD. We współczesnym świecie, co wielokrotnie podkreślałem, ekologia to normalność, a nie wybór. To jedyna droga, którą należy podążać. Wszystko po to, by kolejnym pokoleniom zostawić naszą planetę w możliwie jak najlepszym stanie. Jako Grupa ERBUD, troszczymy się o nią, wymagając od siebie. Przypomnę, że w październiku ERBUD i jego spółka córka ONDE, czołowy polski podmiot na rynku OZE otrzymały wpis do rejestru EMAS. Przy czym warto podkreślić ERBUD jest pierwszą dużą polską spółką budowlaną, która może się poszczycić tym najwyższym unijnym wyróżnieniem w zakresie ekologii – podkreśla Dariusz Grzeszczak, prezes ERBUD S.A.

Ekologia to ważny element modelu biznesowego Grupy ERBUD. – Naszą ambicją jest zostanie liderem transformacji energetycznej w tej części Europy. MOD21 stawia na budowę dużych obiektów modułowych z drewna. Rozwój tej technologii pozwoli zaoszczędzić duże ilości emisji CO2 w porównaniu do tradycyjnego budownictwa. ERBUD buduje również obiekty kubaturowe z certyfikatami ekologicznymi – tzw. „zielone budynki”. ERBUD Industry remontuje i zmienia przeznaczenie tradycyjnych instalacji opalanych węglem, stawiając właśnie pierwsze w Polsce kotły elektrodowe. Spółka ma na swoim koncie realizacje związane z modernizacją instalacji odsiarczania i oczyszczania spalin
w elektrowniach oraz elektrociepłowniach – wymienia Jacek Leczkowski, wiceprezes ERBUD S.A. odpowiedzialny za obszar BHP i środowiska.

„Liderzy Klimatyczni Polska 2022” to zestawienie firm, które w ostatnich latach w największym stopniu zredukowały swoją emisję gazów cieplarnianych. Metodologia rankingu została sporządzona przy wsparciu platformy biznesowej Statista. Specjaliści firmy przeanalizowali dostępne publiczne informacje niefinansowe (raporty społeczne, zrównoważonego rozwoju) ponad 500 firm. Celem rankingu jest zwrócenie uwagi na przedsiębiorstwa, które są najbardziej świadome stojących przed nimi wyzwań w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, wykazując tym samym szacunek dla środowiska.